Article image
Patrik Andersson

Vd-utblick: 40 000 ingenjörer behöver kompetensutvecklas – och staten måste kliva fram

– Med rätt insatser stärks fordonsklustret ytterligare – gör vi ingenting vågar jag inte ens gissa hur det kommer att påverka utvecklingen i Göteborgsregionen, skriver Business Region Göteborgs vd Patrik Andersson apropå behovet av kompetensomställning inom fordonsindustrin.

Main content

Den 18 september besöker Annica Dahl, samordnande statssekreterare med ansvar för arbetsmarknadspolitik, Volvo Cars tillsammans med representanter från utbildnings- och näringsdepartementet. Besöket organiseras av Teknikföretagen och syftet är att ta del av Volvo Cars utmaningar kring kompetensväxlingen som är nödvändig för att klara av den snabba teknik- och samhällsutvecklingen som hela branschen står inför med bland annat digitalisering, AI och elektrifiering.

För att kunna möta den enorma kompetensomställningen som fordonsindustrin står inför har Business Region Göteborg, Västra Götalandsregionen, Göteborgsregionen och Arbetsmarknad och Vuxenutbildning i Göteborg Stad tittat på olika insatser och finansieringsmöjligheter tillsammans med branschen. Det har lett till att vi fyra offentliga parter tagit fram en förstudie som kartlagt behovet och som kommer presenteras för Annica Dahl i samband med besöket på Volvo Cars. Dessutom genomförs två pilotutbildningar i samarbete med företag i branschen.  

Enligt studien behöver inledningsvis 30 000-40 000 ingenjörer inom landets fordonsindustri kompetensutvecklasFramförallt inom elektrifiering, AI och självkörande fordon måste kompetensomställning ske för att säkra såväl de kompletta tillverkarna som alla underleverantörer. Detta ställer stora krav på utbildningssystemet och finansieringsmöjligheter så att företag och medarbetare i arbetslivet får stöttning att snabbt ställa om sina kunskaper.

Att säkra jobben för tiotusentals medarbetare på några års sikt är viktigt nog. Men frågan är större än så och handlar i förlängningen om Göteborgs, regionens och hela landets framtid. Fordonsindustrin är en av Sveriges mest betydelsefulla industrier och uppskattas sysselsätta cirka 140 000 personer i landet. Lägg till multiplikatoreffekten där varje arbete i fordonsindustrin genererar ytterligare 2,4 arbeten och vi talar om hundratusentals människor som direkt eller indirekt påverkas av att vår fordonsbransch behåller sin internationella ställning. Med rätt insatser stärks fordonsklustret ytterligare – gör vi ingenting vågar jag inte ens gissa hur det kommer att påverka utvecklingen i Göteborgsregionen.  

Det går därför inte att nog betona hur viktigt det är att politiken förstår vidden av utmaningarna fordonsindustrin står inför och vi förväntar oss att staten kliver fram mycket tydligare i frågan. Annica Dahl är med andra ord varmt välkommen till Göteborg den 18 september. 

 

Nya tider innebär i regel nya utmaningar vilket kan vara både spännande och skrämmande. Men vi har tidigare många gånger visat att vi kan omvandla utmaningar till möjligheter när vi samverkar, så till den grad att det väckt internationellt intresse.

Visste ni att Green Gothenburg, som hanterar en stor del av studiebesök för ”policy makers” på hög nivå, sedan starten 2013 haft runt 250 studiebesök från cirka 70 nationer? Man har kommit hit för att studera allt från elektromobilitet, fjärrvärmesystem och energilösningar till avfallshantering och smarta transportlösningar. I slutet av september får vi ytterligare ett intressant besök när en stor delegation på cirka 70 personer med representanter från näringslivet, politiken, forskningen och massmedia kommer hit från den tyska delstaten Baden-Württemberg, en av EU:s ledande ekonomier och inom fordonssektorn räknad som den tyska bilindustrins vagga. Syftet är att se hur Göteborg en gång i tiden ställde om från industristad till kunskapsstad och hur vi nu tar oss an den omvälvande omställning fordonsbranschen står inför. Besöket är ett bra exempel på hur Business Region Göteborg arbetar med att skapa relationer och kontakter med andra marknader och kluster vilket resulterar i ökat kunskapsutbyte.

 

Till sist: Tidigare denna månad hade jag nöjet att sitta i en paneldebatt arrangerad av 15-årsfirande GREAT, en konkurrensneutral intresseförening som jobbar för att utveckla IT-infrastrukturen i Västsverige. Panelen bestod även av Anders Ygeman, digitaliseringsminister, Jerker Lindsten, vd HiQ och ordförande för GREAT, Pia Sandvik, vd RISE, Tord Hermansson, vd Lindholmen Science Park, Johan Trouvé, vd Västsvenska Handelskammaren, och Charlotta Gummesson, vd Sahlgrenska Science Park. Paneldebatten var en del av seminariet A GREAT DAY 2019 som belyste hur en digitalisering i världsklass kan bidra till ett västsvenskt näringsliv i världsklass.

Den digitala infrastrukturen är det moderna samhällets blodomlopp och en förutsättning för att alla samhällsfunktioner ska fungera optimalt. Och precis som i fordonsbranschen är kompetens och kunskap, både i form av nätverk och utbildning, avgörande för att möta framtidens utmaningar och möjligheter.

Strategiska utmaningar finns det som sagt gott om för Göteborgsregionen.

Men framför allt ständigt nya möjligheter.

Patrik Andersson, vd Business Region

 

Print this page:

Tip a friend

Bottom content