Article image
Vd-utblick: Använd vårt nya verktyg

Vd-utblick: Använd vårt nya verktyg

Omvärldens intresse för Göteborgsregionen har kanske aldrig varit större. Nu har vi tagit fram ett helt nytt verktyg för dig med internationella kontakter som söker kunskap om vad som håller på att här. På www.investingothenburg.com hittar du fakta och argument för den som söker affärsmöjligheter i Göteborgsregionen.

Main content

Vi har fokuserat på fyra särskilt heta branscher – väl medvetna om att det också finns många andra spännande områden. Men utvecklingen inom fordonsindustrin är just nu en av Göteborgsregionens allra största konkurrensfördelar. Här skapas affärsmöjligheter inom många branscher som traditionellt inte har förknippats med bilar. Och här finns några av världens vassaste utvecklare samlade.

Möjligheterna inom stadsutveckling är en annan orsak till att blickarna riktas mot Göteborgsregionen. Med planerade investeringar för 1 000 miljarder skapas inte bara investeringstillfällen och jobb. Det ger också fantastiska möjligheter att testa nya tjänster. På www.investingothenburg.com hittar du för övrigt också regionens unikt stora utbud av testbäddar för många olika ändamål.

Trots problemen i hamnen är logistikläget en av Göteborgsregionens verkligt stora konkurrensfördelar. 70 procent av Skandinaviens befolkning och näringsliv finns inom 50 mils avstånd från Göteborg, och förbindelserna utvecklas hela tiden. Denna information finns förstås också med.

Det fjärde området vi har valt ut nu är life science. Det vill säga alla möjligheter som finns för forskning, utveckling och affärer kopplade till hälsa, medicinteknik och människors levnadsvillkor. Göteborgsregionen har just nu två omfattande life science-projekt på gång – som också innebär stora fastighetsinvesteringar och stadsutvecklingsprojekt.

Det ena är Sahlgrenska Life där detaljplanearbetet vid Sahlgrenska och Göteborgs universitet just nu är i full gång. Det kommer att skapa stora möjligheter för denna del av näringslivet.

Det andra projektet har vi på Business Region Göteborg också berättat om tidigare. I direkt anslutning till AstraZenecas forskningsanläggning i Mölndal skapas en ny stor klustermiljö.

Det här är saker som vi förstås alltid pratar i våra många internationella kontakter. Du får gärna hjälpa oss att sprida denna kunskap, och ta hjälp av vår nya webbplats och våra andra digitala verktyg som riktar sig mot olika målgrupper – till exempel www.movetogothenburg.com som är mycket användbar om du rekryterar internationell kompetens.

Patrik Andersson
Vd, Business Region Göteborg

Print this page:

Tip a friend

Bottom content