Article image
Patrik Andersson

Vd-utblick: Betydelsen av Geelys etablering är oomtvistad

Jag är stolt över att Geely valde att placera sitt innovationscenter i Göteborg, konkurrensen med andra städer var stenhård. Etableringens betydelse för sysselsättning, forskning/utveckling och skatteintäkter är oomtvistad, skriver Business Region Göteborgs vd Patrik Andersson.

Main content

I veckan fattade kommunfullmäktige beslut om att godkänna detaljplanen för etapp två av Geelys innovationscentrum på Lindholmen. Etableringens strategiska betydelse för Göteborgsregionen och Sverige går inte att nog understryka och det är ett styrketecken att kunna erbjuda förutsättningar för en så pass stor satsning mitt i centrala Göteborg.

Det var kompetensen inom det västsvenska fordonsklustret som blev avgörande för Geelys beslut att etablera sitt europeiska innovationscentrum i Göteborg. Med anläggningen som nu växer fram på Pumpgatan stärks kompetensen och konkurrenskraften ytterligare i ett av världens ledande fordonskluster. Det innebär att ännu mer resurser tillförs forskning och utveckling i Göteborgsregionen som numera står för en tredjedel av landets privata FoU-investeringar.

Etableringen skapar också många nya jobb. I samband med att avsiktsförklaringen undertecknades av Geely och Göteborgs Stad för ganska exakt två år sedan talades det om att uppskattningsvis minst 1 500 nya jobb skulle skapas på Lindholmen när centret står klart. Exakt hur många det i slutändan blir går naturligtvis inte att veta men Geely/Cevt växer kraftigt och har bara på ett par år gått från en sysselsättning på 2 000 till över 2 600 personer, en tillväxt på nästan trettio procent. Sedan ska man betänka att fordonsindustrin är sammanflätad med många andra branscher vilket innebär ovanligt höga spridningseffekter, så kallade multiplikatorer. För varje nytt jobb i fordonssektorn skapas ytterligare nästan två och ett halvt jobb i andra delar av ekonomin – skulle Geelys satsning utmynna i ett tillskott på 1 500 sysselsatta talar vi alltså om ytterligare drygt 3 500 jobb i regionen och landet med allt vad det innebär i form av ökade skatteintäkter och satsningar på välfärd.  

Sammanfattningsvis – jag är stolt över att Geely valde att placera sitt innovationscenter i Göteborg, konkurrensen med andra städer var stenhård. Etableringens betydelse för sysselsättning, forskning/utveckling och skatteintäkter är oomtvistad. Att media granskar en sådan satsning är ett grävjobb jag hellre läser alla dagar i veckan än varianten om hur Göteborg gick miste om en av de absolut viktigaste etableringarna i modern tid. 

Under våren har Business Region Göteborg publicerat texter skrivna av näringslivscheferna runt om i Göteborgsregionen. Hittills har i tur och ordning Fredrik Olsson i Härryda, Daniela Ölmunger i Ale och Marieke Wolter i Partille berättat om sina kommuner utifrån ett näringslivsperspektiv. Det är inspirerande texter av näringslivschefer som med stor kunskap och stort engagemang i dag får ett annat genomslag än tidigare. Det blir också tydligt vilken styrka det är att vi är tretton kommuner som samarbetar över kommungränserna. Vi lär av varandra och vi lyfter varandra – tillsammans blir vi mycket starkare.

Det är också bra att Göteborgsregionens kommuner har lagt sig i närheten eller direkt på det näringslivsstrategiska programmet. Alla frågor som handlar om näringslivsutveckling är ju i sin underliggande struktur kopplade till arbetsmarknadsregionen. Ju mer vi kan jobba med gemensamma strategiska utmaningar som till exempel att planera mark för näringslivet eller kompetensförsörjningsfrågan, desto bättre blir förutsättningarna för näringslivet.

Till sist vill jag puffa för vårt kommande konjunkturseminarium den 25 juni på Clarion Hotel Post där Business Region Göteborgs analytiker Peter Warda och etableringschef Henrik Einarsson som vanligt berättar om konjunkturläget i regionen, landet och världen. Sedan får ni möta Lindex vd Susanne Ehnbåge i ett samtal med Kajsa Dahlsten, näringslivsutvecklare på Business Region Göteborg. Det kommer handla om detaljhandelns utmaningar, om den digitala omställningen och om hur Lindex ska fördubbla försäljningen på nätet och bli ett globalt varumärke. Varmt välkomna!

Patrik Andersson, vd Business Region Göteborg

Print this page:

Tip a friend

Bottom content