Article image
Patrik Andersson

Vd-utblick: Elektrifiering visar vägen mot ett fossilfritt transportsystem

”Mina tankar inför 2020 handlar mycket om företagsklimatet, hållbarhetsfrågor, stadsutveckling och mobilitetsfrågor i stor skala. Vi går till exempel mot ett fossilfritt transportsystem och i många stycken är det elektrifiering som visar vägen”, skriver Business Region Göteborgs vd Patrik Andersson i årets sista vd-utblick.

Main content

När jag ser tillbaka på 2019 är det första som slår mig hur Göteborgsregionen alltjämt håller emot konjunkturnedgången i landet. I huvudsak beror det på det utvecklingssprång Göteborg befinner sig i. Det i sin tur bygger på två ben – dels industrins utveckling, dels att stadsutvecklingen driver väldigt mycket på tillväxtsidan. Det byggs på historiska nivåer i Göteborg och Göteborgsregionen, det är bara att gå ut och räkna kranar.

Att byggbranschen ser ljusare på framtiden igen kunde vi berätta i Business Region Göteborgs senaste konjunkturrapport liksom att jobbtillväxten är nära fyra gånger starkare i Göteborgsregionen än för riket i stort. Och trots att fordonsindustrin sjunker till ett mer normalt konjunkturindex går den avancerade industrin i stort något starkare än normalt. Vi har i dag ett mer mångfacetterat näringsliv än tidigare som bevisligen klarar att hålla uppe konjunkturen.

I det sammanhanget kan det inte nog understrykas hur viktigt näringslivet är för Göteborgsregionens utveckling och hur viktigt det är att hela staden och regionen verkar för att förbättra attityder och förståelsen för näringslivets villkor och betydelse. Ett förbättrat företagsklimat uppstår inte av sig självt utan är resultatet av ett enträget arbete där alla inblandade är på tårna hela tiden.

Det är därför glädjande att konstatera att 2019 var året då Business Region Göteborg fick ta emot EU-priset European Entrepreneurial Region Award 2020. I motiveringen pekar man på det innovativa angreppssätt som hela strategin bakom Göteborgs Stads näringslivsstrategiska program vilar på. Man lyfter särskilt fram den inkluderande arbetsprocessen mellan Göteborgsregionens tretton kommuner, näringslivet, akademi och andra offentliga aktörer. Vi är väldigt stolta över priset och fast beslutna att fortsätta implementera det näringslivsstrategiska programmet i samma anda. Min väldigt starka förväntan är att det kommer börja ge effekt, inte minst inom just företagsklimatet. Alla aktiviteter är på plats utifrån programmet och staden och de flesta kommuner i regionen har antagit sina näringslivsstrategier och nu genomförs dessa.

Något annat som blivit väldigt uppenbart i år är hur de globala hållbarhetsmålen (Agenda 2030) alltmer kommit att genomsyra verksamheten runt om i regionen. Och att näringslivet på riktigt antagit utmaningen. Jag har tidigare skrivit om Gothenburg Climate Partnership och hur näringslivet klivit fram i klimatfrågan de senaste två, tre åren. Att så många sätter frågan högst upp på agendan måste sägas vara ett genombrott.

Vad händer nästa år då? Har vi till exempel några stora etableringar på ingång? Ja, någon brist på samtal från intressenter är det inte, så mycket kan jag säga. Vi får se vad som faller ut.

Annars handlar mina tankar inför 2020, förutom om företagsklimatet, mycket om hållbarhetsfrågor, stadsutveckling och mobilitetsfrågor i stor skala. Här tror jag vi kommer få se många initiativ. Vi går till exempel mot ett fossilfritt transportsystem och i många stycken är det elektrifiering som visar vägen. Insatsområdena är många – båtar/färjor, bussar/kollektivtrafik, ellastbilar, utbyggnad av laddinfrastruktur, elcyklar, bygg- och anläggningsmaskiner, elflyg etc etc.

Business Region Göteborg fick för en tid sedan kommunstyrelsen uppdrag att samordna alla de insatser som finns i staden och ta fram en elektrifieringsplan i bred samverkan med näringslivet och andra regionala aktörer. Det handlar kort uttryckt om att snabba på omställningen och att accelerera uppskalningen. Jag lär få anledning att återkomma till detta.

Jag lär också få anledning att återkomma till konjunkturen, den är lite för viktig för att inte ständigt förhålla sig till. Kommer Göteborgsregionen kunna stå emot på en rimlig nivå också 2020? Om konjunkturen viker ytterligare – vad händer då? Och med risk för att låta som en papegoja för jag har pratat och skrivit om detta många gånger – hur påverkas det redan stora utanförskapet av en nedgång? Vi har haft århundradets högkonjunktur och inte ens då lyckats inlemma fler människor som står utanför arbetsmarknaden. Det är svårt att känna sig nöjd då.

Vi måste helt enkelt ta några steg framåt med den här utmaningen under 2020. Även i ett sänkt konjunkturscenario är kompetensbristen alltjämt stor inom många sektorer, inklusive den offentliga sektorn, så möjligheterna har inte sprungit förbi oss. För visst vill vi se en Göteborgsregion som håller ihop och där vi alla är med på tåget? Låt oss jobba för det än hårdare 2020.

Med detta sagt vill jag önska er alla en God Jul och Gott Nytt År!

 

Patrik Andersson, vd Business Region Göteborg

Print this page:

Tip a friend

Bottom content