Article image
Patrik Andersson

Vd-utblick: EU-priset ett kvitto på att vi tänkt rätt med det näringslivsstrategiska programmet

Att EU anser att Göteborg har en av Europas bästa strategier för entreprenörskap är ett kvitto på att vi tänkt väldigt rätt när vi i bred och djup dialog med näringslivet och akademin utvecklat det näringslivsstrategiska programmet. Det är ett pris som hela Göteborgsregionen kan känna sig stolt över att ha bidragit till, skriver Patrik Andersson, vd Business Region Göteborg.

Main content

Den 26 juni gästade jag EU-parlamentet i Bryssel för att tillsammans med min kollega Pia Areblad, ansvarig för Göteborgs Stads näringslivsstrategiska program på Business Region Göteborg, och kommunstyrelsen ordförande Axel Josefson för att ta emot utmärkelsen European Entrepreneurial Region Award 2020 (EER Award 2020), eller Europeisk entreprenörsregion 2020 som det blir på svenska.

Europeiska Regionkommitténs motivering till att ge priset till Business Region Göteborg är det innovativa angreppssätt som strategin bakom det näringslivsstrategiska programmet bygger på. Man lyfter särskilt fram den inkluderande arbetsprocessen baserad på dialog, involvering och stark samverkan mellan Göteborgsregionens tretton kommuner, näringslivet, akademi och andra offentliga aktörer. Regionkommittén berömmer också det strukturerade tillvägagångssättet för att definiera regionens utmaningar och mål – det näringslivsstrategiska programmet är utmaningsdrivet och bygger på fakta och analys, inte allmänt tyck och tänk. Vidare pekar man på styrkan i att strategin är valperiodsöverskridande och därmed oberoende av politisk styrning i regionen.

Kort sagt – Europeiska Regionkommittén anser att Göteborgsregionen har en av Europas bästa strategier för entreprenörskap.

Det är så klart alltid kul att få priser men framför allt ser jag priset som ett kvitto på att vi tänkt väldigt rätt när vi i bred och djup dialog med näringslivet och akademin utvecklat det näringslivsstrategiska programmet. Det är ett pris som hela Göteborgsregionen kan känna sig stolta över att ha bidragit till.

EU-priset är också ett kvitto på att allt det hängivna arbete som så många lagt ner gett resultat. Jag drar mig till minnes återkommande samtal som fördes för fyra, fem år sedan om hur vi skulle kunna få ut näringslivsfrågor i hela kommunen så att dessa inte bara var en strategisk fråga för näringslivskontoret – och hur man skulle kunna få en bred politisk förankring och enighet kring strategierna. Att dessa inledande samtal några år senare skulle utmynna i att ett enigt kommunfullmäktige klubbade genom det näringslivsstrategiska programmet våren 2018 var oerhört tillfredsställande.

I strategin har vi utvecklat ett hållbart arbetssätt där vi tillsammans i detalj definierat vad 35 organisationer i Göteborgs Stad och alla kommuner i Göteborgsregionen ska göra för att nå det övergripande målet om 120 000 nya jobb 2035. Sammantaget arbetar vi för att Göteborgsregionen ska bli en av de storstadsregioner i Europa som är bäst på att ta till vara kompetens och attrahera talang, erbjuda bäst förutsättningar för hög och hållbar tillväxt samt bäst klimat för företagande och innovation.

Vi har kommit långt i strategiarbetet. Nu börjar det på riktigt, nu ska det näringslivsstrategiska programmet leverera i operativa insatser inom en rad områden. Det kan handla om markberedskap, kompetensförsörjning eller att fortsätta ligga i teknisk framkant – bara några av punkterna på den långa listan över insatser och aktiviteter som ska genomföras fram till utgången av 2021. Det näringslivsstrategiska programmet omvandlas nu successivt från ord till handling.

”Hur känns det när du blickar tillbaka på våren?” var det någon som undrade häromdagen. Tack, utmärkt, svarade jag. Intresset är fortsatt väldigt stort för Göteborgsregionen och trots pågående handelskonflikter i världen och att Sverige tappat fart går vår region bra. Som vi konstaterar i den senaste konjunkturrapporten – lönesumman ökar, jobbtillväxten är dubbelt så hög som för riket och arbetslösheten ligger på den lägsta nivån sedan finanskrisen 2007.

Så även om högkonjunkturen nu definitivt är över befinner sig Göteborgsregionen i ett starkt läge. Det är något jag tar med mig när jag går på lite ledighet. Återstår för mig bara att önska er alla en skön sommar och på snart återhörande!

Patrik Andersson, vd Business Region Göteborg

Print this page:

Tip a friend

Bottom content