Article image
Patrik Andersson

Vd-utblick: Göteborgsregionen en internationell smältdegel

"De utlandsägda företagen är välmående och trivs i regionen. Det ska vi vara glada för. På köpet håller Göteborg på att bli en internationaliserad stad och en smältdegel för internationell kompetens. Det ska vi också vara glada för", skriver Business Region Göteborgs vd Patrik Andersson.

Main content

Hur ansöker jag om förskola till mina barn? Är det bäst att hyra eller köpa bostad? Kan jag börja på SFI innan jag har ett personnummer och hur söker jag dit? Hur skaffar jag Mobilt BankID och Swish?

Det är ganska lätt att föreställa sig alla frågor som uppstår när man nyss flyttat till Sverige och Göteborgsregionen. Något som allt fler människor gör. Därför finns plattformen Move To Gothenburg. Mer om den strax.

Mellan 2017 och 2018 ökade andelen anställda i utlandsägda företag med fem procent i Göteborgsregionen. Det är klart mer än i Sverige i stort. Det framgår av Business Region Göteborgs rapport Företagande 2019 som publicerades tidigare i november och fick stort genomslag i media.  

Sedan 1990 har andelen anställda i utlandsägda företag ökat med drygt 400 procent vilket kan jämföras med drygt 230 procent i riket. I dag arbetar var femte anställd i regionen på ett utlandsägt företag. Ser man till sysselsättningen är det betydligt fler, det är många som är kopplade till företagen på konsultbasis eller som inhyrd personal utan att vara anställda.

Detta betyder att de utlandsägda företagen är välmående och trivs i regionen. Det ska vi vara glada för. På köpet håller Göteborg på att bli en internationaliserad stad och en smältdegel för internationell kompetens. Det ska vi också vara glada för.

Som region har vi en stor utmaning i att hitta den kompetens vi behöver, både inom privat och offentlig sektor. Enligt Arbetsförmedlingens prognos förväntas underskottet på utbildad arbetskraft vara 100 000 personer om fem år. Betydelsen av inflyttad internationell kompetens är således mycket stort. Den internationella kompetensen skapar dessutom mångkulturella arbetsplatser, stärker innovationskraften och ökar Göteborgsregionens attraktionskraft för nya etableringar och investeringar.

För att på olika sätt välkomna och underlätta för internationell kompetens att flytta hit sjösattes därför 2016 den regionala samverkansplattformen Move To Gothenburg av ett antal aktörer från näringsliv, akademi, stad och region, bland andra Business Region Göteborg och Västsvenska Handelskammaren. Portalen www.movetogothenburg.com har i år haft närmare 100 000 unika besökare från 180 länder. Det är en ganska häftig utveckling med tanke på att webbplatsen inte är speciellt gammal.

De inblandade parterna i Move To Gothenburg har jobbat väldigt målmedvetet och långsiktigt och byggt upp såväl relationer som samarbeten till ett väl fungerande koncept.

Nu är det dags att växla upp insatserna ytterligare.

För några veckor sedan bjöd därför landshövdingen in till möte med Skatteverket, Statens Servicecenter, Arbetsförmedlingen, Migrationsverket samt representanter från näringsliv, akademi, stad och region. Syftet var att bestämma hur vi tar nästa steg i mottagandet av internationell arbetskraft. I förlängningen är målsättningen Sveriges första kompletta internationella center där relevanta myndigheter tillsammans med både offentliga och privata aktörer erbjuder en samlad service för internationell kompetens.

På mötet presenterades arbetet för den pilotverksamhet av ett internationellt center som Move to Gothenburg driver tillsammans med Statens Servicecenter. Alla parter enades om att bidra med insatser för ett genomförande med start i början av 2020 vilket bådar gott för att pilotverksamheten ska bli framgångsrik.

I en värld där konkurrensen om den internationella kompetensen är stenhård kraftsamlar många regioner utomlands redan med den här typen av internationella center. Jag tror att detta är precis rätt väg att gå också för Göteborgsregionen – precis som för andra regioner i Sverige.

Slutligen:www.investingothenburg.com, systersajten till Move To Gothenburg som vänder sig till potentiella investerare och etablerare, har vi veckan lanserat analysportalen Explore Gothenburg, ett verktyg för att analysera Göteborgsregionen. Här kan du utforska branschkluster och här finns statistik och information kring demografi, utbildning, arbetsmarknadens sammansättning, företag och branscher. Med hjälp av dessa olika parametrar kan du göra en bra analys av hur marknaden ser ut i Göteborgsregionen.

Personligen är jag klar med min analys: Göteborgsregionen har alla möjligheter i världen. Vi ska bara se till att ta dem.

Ladda ner Företagande 2019
Downloadable file reference
Print this page:

Tip a friend

Bottom content