Article image
Patrik Andersson

Vd-utblick: Vårt näringsliv förtjänar ett riktigt bra företagsklimat

Myndigheterna har sina spelregler och näringslivet sina behov men målbilden kan vi alla dela – det ska vara enkelt att driva företag i Göteborgsregionen. Vårt näringsliv förtjänar ett riktigt bra företagsklimat, skriver Patrik Andersson, vd på Business Region Göteborg.

Main content

Efter flera års successivt förbättrat betyg på hur företagen upplever kommunernas service i Göteborgsregionen vänder betyget neråt i den senaste Insiktsmätningen som presenterades i april. Tillbakagången är en effekt av att Göteborgs Stad, som väger tungt i sammanräkningen, backar. Samtidigt ska det noteras att Öckerö, Mölndal, Partille, Kungälv och Alingsås höjt sina betyg sedan förra mätningen. Grattis och bra jobbat!

Jag hade förväntat mig att den här dippen skulle kommit redan förra året. Förvaltningarna i kommunerna runt om i regionen jobbar med frågan men den exceptionella utvecklingen som Göteborgsregionen genomgått de senaste åren gör att de får svårt att hinna med, något som påverkar hur företagen upplever servicen, inte minst i Göteborgs Stad.

Likafullt är det frustrerande att konstatera att indexet sjunker och det är ingen rolig siffra att förmedla till ett näringsliv som presterar så fantastiskt bra och betyder så mycket för vår region – och hela landet. Den 21 maj presenteras enkätsvaren i Svenskt Näringslivs kommunranking av det lokala företagsklimatet. Den kommer sannolikt visa att det fortfarande finns väldig stor förbättringspotential när det gäller attityderna från ledande tjänstemän och politiker i Göteborgs Stad.

Förvaltningarna i kommunerna har nu fått resultaten från Insikt och gör sina egna analyser av vilka insatser som krävs. I det jag ser och hör vet jag att frågan är prioriterad och att mycket görs för att förbättra servicen. Lägg till Göteborgs Stads näringslivsstrategiska program som vi under det gångna året lagt ner extremt stort arbete på att skapa förankring och engagemang för och som regionkommunerna nu synkar sitt näringslivsstrategiska arbete mot. Med det gedigna förändringsarbete som sker skulle jag bli förvånad om vi inte såg en vändning snart.

Myndigheterna har sina spelregler och näringslivet sina behov men målbilden kan vi alla dela – det ska vara enkelt att driva företag i Göteborgsregionen. Vårt näringsliv förtjänar ett riktigt bra företagsklimat.

Tidigare i maj hölls ett Living Lab på Brewhouse i Göteborg. Living Lab är ett forsknings- och innovationskoncept som enkelt uttryckt handlar om att i verklig miljö och under verkliga omständigheter utveckla, testa, implementera och utvärdera innovativa lösningar i samverkan mellan forskning, offentliga och privata aktörer.

Sjögräsisolering var en av idéerna som stod på programmet när Göteborgs Stad och en mängd aktörer inom bland annat bygg- och fastighetsbranschen fick ta del av nya innovativa lösningar inom fossilfritt byggande. Runt 150 deltagare från åtta länder fanns på plats och knöt nya kontakter. Många av de här mötena kommer leda till konkreta affärer (se videon från dagen här).

Living Lab-konceptet är spännande och viktigt på många sätt. Inte minst för hållbarhetsfrågan naturligtvis, när Göteborgs Stad börjar driva på omställningen till ett framtida hållbart samhällsbyggande. Men också för att man kopplar ihop befintliga behov och utmaningar med SME-bolag som har smarta och innovativa lösningar. Genom de här labben kan branschen tillsammans utvärdera idéerna och hjälpa till att lyfta företagen som kan skala upp sin verksamhet. Dessutom hålls liknande Living Labs på andra orter i Europa inom EU-projektet Northern Connections där Business Region Göteborg är partner och dit vi tar våra västsvenska SME:er som därmed får möjlighet att skaffa kunder och samarbetspartners i Europa.

Göteborgsregionen har många aktörer som jobbar innovationsfrämjande och Västra Götaland står för en tredjedel av landets privata FoU-investeringar. Att åtta av de 33 företagen på Ny Tekniks nyligen publicerade ranking av landets hetaste unga teknikbolag kommer från Göteborgsregionen kommer som ytterligare kvitto på att vi har ett fint innovationsklimat. Det ska vi vara stolta över. Jag är övertygad om att vi kommer att få se många av de här bolagen växa och positionera sig än starkare i framtiden.

Ett av företagen på Ny Tekniks lista är Göteborgsbaserade 1928 Diagnostics. De båda grundarna intervjuas passande nog i det rykande färska numret av Magasin Göteborg som vi producerar tillsammans med Näringslivsgruppen på Göteborg & Co och som distribuerades med Dagens Industri den 15 maj. Temat i år är Intelligens med omtanke och magasinet finns tillgänglig digitalt här.

Trevlig läsning!

Patrik Andersson, vd Business Region Göteborg

Print this page:

Tip a friend

Bottom content