Article image
Cecilia Carlsson, kommunikationsdirektör, Göteborgs Hamn

"Vi behöver ett starkt skandinaviskt godsnav"

– Att fördjupa hamnen är nödvändigt för att vi ska kunna hantera de allt större oceangående containerfartygen. Men vi som kommunalt hamnbolag kan inte själva stå för den investeringen, det måste till en mix av olika aktörer.

Det säger Cecilia Carlsson, kommunikationsdirektör på Göteborgs Hamn. Hon är en av tio röster Business Region Göteborg samlat under en rundtur genom staden för se på regionens möjligheter och utmaningar när vi tar språnget in i framtiden och skriver en ny berättelse om Göteborg.

Main content

Göteborgs hamn

På andra sidan den hårt trafikerade Oscarsleden ligger Amerikaskjulet. Huset invigdes 1912 och fungerade fram till 1975 som passagerarterminal för Amerikabåtarna som la till vid kajplats 36 på Stigbergskajen. Här har Göteborgs Hamn sitt huvudkontor. Högst upp på taket ligger hamnens och Sjöfartsverkets gemensamma driftcentral där sjötrafikinformation, lotsbeställning och hamnens personal som planerar anlöp och anvisar kajplats sitter med uppsikt över älven. 

Cecilia Carlsson, kommunikationsdirektör på Göteborgs Hamn sedan 2010, möter upp i receptionen. Det är länge sedan hammarslagen tystnade på varven på andra sidan älven och förutom Stena Lines färjetrafik ligger den absoluta lejonparten av hamnområdet sedan länga utanför Älvsborgsbron. Istället har Göteborgs Hamn successivt gjort plats för nya stadsdelar inne i hamnen där Älvstaden ska växa fram.

– Vi har en jätteviktig del i stadsutvecklingen och det är bra att hamnen flyttat ut bortom Älvsborgsbron. Annars hade den aldrig kunnat växa till den stora hamn som den är i dag med fantastiskt bra ytor som inte krockar med någon bebyggelse. Samtidigt är ju Göteborg en hamnstad, det ligger i göteborgarnas DNA, och vi måste slå vakt om en levande älv. Stena Line kommer ligga kvar i Masthugget ett bra tag till, säger Cecilia Carlsson.

Nästa år slår man igen kryssningsterminalen i Frihamnen som ska bebyggas med bostäder. Istället kommer kryssningsfartygen lägga till här vid Amerikaskjulet.

– Att få knyta an till historien är jätteroligt. Vi hoppas få hit rederier som vi inte haft tidigare i Göteborg och har ett samarbete med Göteborg och Co för att marknadsföra Göteborg som en attraktiv kryssningsdestination. Dessutom händer det mycket runt Järntorget, Långgatorna och Masthugget, det här kommer bli ett attraktivt område.

Göteborgs Hamn är Skandinaviens största med en handelsvolym på 38,2 miljoner ton. Nästan 30 procent av Sveriges utrikeshandel går via Göteborgs Hamn och 70 procent av Skandinaviens industri och befolkning finns inom en radie på 50 mil. 130 direktlinjer når destinationer i Europa, Nordamerika, Asien, Afrika och Mellanöstern. Dessutom avlöper fartyg frekvent till de stora omlastningsnaven på kontinenten och här finns en daglig intraeuropeisk fartygstrafik.

Image
Cecilia Carlsson , kommunikationschef Göteborgs Hamn

– Läget är Göteborgs Hamns stora fördel och vi har investerat i kapacitet som inte finns någon annanstans i Sverige. Vi kan som enda svensk hamn erbjuda direkttrafik till andra världsdelar, vilket sänker logistikkostnaderna för industrin. Vi kan visa för rederierna att det lönar sig att komma till Göteborgs Hamn om man ska nå den skandinaviska marknaden, då har Göteborg ett perfekt geografiskt läge. 

Läget är emellertid inte mer perfekt än att rederier och företag börjat se sig om efter andra hamnar på grund av den infekterade konflikten i containerhamnen mellan Hamnarbetarförbundet och APM Terminals som pågått i ett drygt år. 

Infrastrukturen runt Göteborgs Hamn är välutvecklad. En ny kombiterminal byggs för fullt ute i ytterhamnarna för att göra plats för Västlänken och framtida stadsutveckling vid Gullbergsvass. Den nio kilometer långa Hamnbanan som sträcker sig från Skandiahamnen in till Bohusbanan vid Götaälvbanan byggs ut till dubbelspår. En logistikpark på en miljon kvadratmeter växer fram intill hamnområdet. Och vägar har byggts ut.

Men det finns en flaskhals. Den är å andra sidan stor som 24 Globen och består av muddermassor som måste grävas upp för att farleden ut till Nya Älvsborgs fästning ska bli så djup att de största containerfartygen ska kunna anlöpa Göteborg med full last. En investering på 3,4 miljarder kronor.

– Att fördjupa hamnen är nödvändigt för att vi ska kunna hantera de allt större oceangående containerfartygen. Men vi som kommunalt hamnbolag kan inte själva stå för den investeringen, det måste till en mix av olika aktörer. Vårt mål är att få med muddringen i den nationella planen som Trafikverket jobbar med och som regeringen fattar beslut om våren 2018. Vi behöver ett starkt skandinaviskt godsnav och jag tror att det finns en politisk vilja att ha kvar en internationell storhamn med hög kapacitet. Vi har fått stöd av OECD i detta.

Trafikverket kom nyligen med en analys av den samhällsekonomiska nyttan med investeringen som visar att den så kallade nettonuvärdeskvoten (NNK) landar på 3,04. Det innebär att för varje investerad krona får samhället fyra tillbaka och tjänar alltså tre när näringslivets tillgång till oceangående direktsjöfart säkras.

När vi lämnar Amerikaskjulet inser vi att vi aldrig bad att få se trappan Greta Garbo gick nerför när hon skulle resa med M/S Gripsholm.

Print this page:

Tip a friend

Bottom content