Article image
Maria Hedlund, vice vd, Lindholmen Science Park

”Vi har möjligheten att accelerera.”

– Vi har flera internationella företag som hör av sig och vill etablera sig här. Och alla vill inte ”bara” ha 450 kvadratmeter kontorsyta – flera vill ha hela hus.

Det säger Maria Hedlund, vice vd och chef för marknad och kommunikation på Lindholmen Science Park. Hon är en av tio röster Business Region Göteborg samlat under en rundtur genom staden för se på regionens möjligheter och utmaningar när vi tar språnget in i framtiden och skriver en ny berättelse om Göteborg.

Main content

Lindholmen Science Park

Lagom till Göteborgs 400-årsjubileum 2021 ska man kunna ta linbanan från baksidan av Järntorget där en halvö planeras byggas rakt ut i älven och 200 meter västerut längs Masthuggskajen med plats bland annat för Göteborgsföretaget Elof Hanssons planerade Global Business Gate, en klustermiljö för verksamheter inom internationella affärer. Var 45:e sekund ska en gondol fara över älven till ändhållplatsen borta vid Wieselgrensplatsen på Hisingen vilket motsvarar kapaciteten för en spårvagnslinje, kanske det enda kapacitetsmått en göteborgare till fullo begriper. 

Den som vill stiger av gondolen vid Lindholmen som för någon som var med och byggde det sista fartyget på varvet 1976 måste framstå som en göteborgsk rymdkoloni med Wingårdhs kulörta hus Kuggen som blickfångare. Lindholmen har blivit Göteborgs mest kunskapsintensiva och expansiva område. Här arbetar, studerar, forskar eller bor över 20 000 personer och målet är att den siffran ska vara 30 000 personer senast år 2020. Under varvsepokens glansdagar arbetade som mest 7 000 människor här ute. De representanter för Älvstranden Utveckling, Chalmers och Ericsson som skissade på nya möjligheter i resterna efter det nedlagda varvet var med andra ord rätt ute. 

– Vi är ett välutvecklat land, vi har väldigt framstående industrier och forskare här. Och när vi möts i nya konstellationer föds nya idéer och ny kunskap. Du ska nästan inte behöva ta på dig jackan här för att kunna träffa någon som är väldigt olik dig, ta en kaffe och stöta på ytterligare någon du inte hade förväntat dig och där föds en idé som skapar nya möjligheter och nya tankar, säger Maria Hedlund, vice vd och chef för marknad och kommunikation på Lindholmen Science Park.

Lindholmen Science Park är en internationell företagspark och samverkansmiljö där aktörer från näringsliv, akademi och samhälle drivit forsknings- och utvecklingsprojekt i olika konstellationer i snart sjutton år inom transport, media samt informations- och kommunikationsteknik. 

Science parks är internationellt vedertagna verktyg för samverkan mellan akademi och näringsliv, innovationsbaserad tillväxt samt regional utveckling. Tillsammans med Sahlgrenska Science Park (life science) och Johanneberg Science Park (samhällsbyggnad, energi, material och nanoteknik) utgör man stadens tre Science Parks-miljöer. 

Den här typen av ekosystem är avgörande för att främja innovationskraft, möta nya samhällsutmaningar och stärka regionens konkurrenskraft. Och att Göteborg är en hot spot när det gäller innovationskraft visar Europakommissionens regelbundna kartläggningar. Det är nästan så att man tycker sig känna det i den saltstänkta luften.

Så när vi kliver av färjan och går iland på Lindholmspiren är det ganska sannolikt att vi trängs med forskare, företagsledare, fordonsspecialister, studenter, kreatörer, konstnärer, entreprenörer och politiker på kajen. 

Maria Hedlund tar emot en trappa upp i Open Arena som ligger i Lindholmen Science Parks tårtspadeformade huvudbyggnad. Här har hon arbetat sedan 2014, dessförinnan var hon inom Volvokoncernen i en rad olika roller.

Stora silverkulor hänger från taket som fritt svävande himlakroppar över gröna soffor på ljuddämpande heltäckningsmattor. Det är här man ska tänka fritt, nytt och djärvt. 

– Vi får förfrågningar flera gånger i veckan om att kunna etablera sig på Lindholmen Science Park. Man vill åt det här kreativa och den kritiska massan på kompetens. Vi har gått från att vara ett lokalt initiativ till att bli en nationell resurs. Nu har vi också fått in experimentverkstad och testbäddar. AstaZero och ElectriCity är väldigt goda exempel på detta, säger Maria Hedlund.

Image
Maria Hedlund Lindholmen Science Park

AstaZero är en testbana för trafiksäkerhet utanför Borås som samägs av Chalmers och det statliga industriforskningsinstitutet RISE och som utvecklats på initiativ av Test Site Sweden på Lindholmen Science Park. ElectriCity är den elbusslinje, 55:an, som går mellan Lindholmen Science Park och Johanneberg Science Park och som dragit hit delegation efter delegation från utlandet på studiebesök.

– För industrin är test och validering en jätteviktig del i produktutveckling. Företag som Ericsson, Volvo Cars och Volvokoncernen kan använda sin hemmamarknad och för att testa nya idéer och tekniska lösningar som de sedan kan använda vidare i sin export. Under min tid på Volvokoncernen pratade vi i många år om buss rapid transit (BRT) och lösningar som fanns i Brasilien – nu kan vi cykla hit istället och titta. Eller snart ta linbanan. 

Det är ganska symptomatiskt att testbäddarna AstaZero och ElectriCity är fordonsrelaterade. En fjärdedel av Sveriges forskning och utveckling sker i Göteborg och hälften av forskningen har fordonsanknytning. Fordons- och transportindustrin är en av Göteborgsregionens starka sidor slår Maria Hedlund fast. Den och att vi är duktiga på samverkan.

– Vår styrka nu är att vi har möjligheten accelerera. Om vi ska visa att vår region är en attraktiv del att vara och verka i kan vi inte nöja oss med att vara bra när vi kan bli ännu bättre.

Och våra utmaningar?

– Ja, det är väl samma sak. Att inte växla upp, att vara nöjda med det som är bra. Att säga till exempel att Lindholmen är färdigutvecklat.

För det är det inte?

– Nej. Se på de sista etableringarna nu som CEVT och Zenuity, det joint venturebolag som Volvo och Autoliv har skapat för att utveckla programvara för autonoma fordon. Båda ville hit. Vi har flera internationella företag som hör av sig och vill etablera sig här. Och alla vill inte ”bara” ha 450 kvadratmeter kontorsyta – flera vill ha hela hus. 

Maria Hedlund talar om att vi kan utvecklas både geografiskt och konceptuellt. När den där halvön vid Järntorget står klar med sitt Global Business Gate som förbinds med linbanan över älven till Lindholmen och upp till Volvo Groups utvecklade Campus Lundby får vi en stad som växer från norr till söder.

– Vi är 23 000 som kommer hit i dag. Med den här utvecklingen är vi närmre 50 000 inom några år längs den här axeln, vi skapar ett näringslivskluster utan dess like. Tänk vad det kan göra för att få fram nya arbetstillfällen och för att främja integrationen. Om vi fortsätter att satsa på det vi är bra på och andra ytor och aktörer i utvecklar det de är bra på blir det väldigt attraktivt att etablera sig i Göteborg och flytta hit för att jobba och bo här.

Print this page:

Tip a friend

Bottom content