Article video

Webbinarium- Därför satsar kommunerna på strategiskt näringslivsarbete

75% av det värde som produceras i Göteborgsregionen kommer från privat sektor, 25% från offentlig sektor. Det innebär att en stark privat sektor är en förutsättning för att finansiera välfärden. Därför är det viktigt med strategiskt näringslivsarbete!

Main content

I år firar vi att vårt gemensamma arbete med att ta fram en näringslivsstrategi som hela Göteborgsregionen står bakom har vunnit priset European Entrepreneurial Award 2020. Strategin är utmaningsdriven och bygger på företagens inspel.

Vi arrangerade ett samtal med fyra olika kommuner i Göteborgsregionen som på olika sätt arbetat fram sina strategier för sina kommuner i samklang med de övergripande målen vi satt för Göteborgsregionen - Att skapa förutsättningar för 120 000 nya jobb till 2035.

  • Hur orkar man hålla blicken uppe mitt under en pågående pandemi
  • Hur får man strategier att bli verkstad så det inte blir floskler
  • Vad är de största utmaningarna?

 Detta var några av de frågor som besvarades av Maria Standar, kommundirektör i Alingsås, Per Vorberg, kommunstyrelsens ordförande i Härryda, Jan Utbult, kommunstyrelsens ordförande på Öckerö och Axel Josefson, kommunstyrelsens ordförande i Göteborg.

Färgbox

Varje kommun i Göteborgsregionen ser över hur de i sina respektive näringslivsstrategier- eller program, kan bidra till de tre övergripande målen i
Göteborgs Stads näringslivsstrategiska program.

Läs mer om Göteborgs Stads näringslivsstrategiska program och vår målsättning här.

 

Print this page:

Tip a friend