Article image
wireless

WirelessCar vill expandera i Göteborg

WirelessCar är telematik-inkubatorn som satte Göteborg på världskartan avseende uppkopplade fordon. Nu har bolaget landat ytterligare en storkund, flyttat till nytt kontor i Gårda och behöver växa kraftigt – men har trots sin världsledande position svårt att hitta nya medarbetare.

­– Vi måste tänka på helt nya sätt för att hitta kompetensen vi behöver, säger vd Martin Rosell.

 

Main content
Image
WirelessCar

WirelessCar föddes som ett joint venture mellan AB Volvo, Ericsson och Telia 1999, med tjänsten Volvo On Call och målet att skapa en plattform för fler uppkopplade tjänster till hela fordonsindustrin. I dag är WirelessCar ett världsledande, varumärkesoberoende bolag med molnbaserade tjänster som lett till över tre miljoner uppkopplade fordon i 65 länder. Tjänsterna möjliggör till exempel att bilägare kan få information om sina bilar via en app och beställa varor och tjänster till den med mobilen, att återförsäljare och verkstäder kan få realtidsinformation om bilars servicebehov och att logistikföretag kan övervaka sin verksamhet digitalt, men framför allt är detta grunden för bilindustrins digitala förändringsresa och nya mobilitetstjänster. För drygt ett och ett halvt år sedan togs beslutet att stå på egna ben, och sedan årsskiftet är WirelessCar ett eget bolag, 100 procent ägt av AB Volvo. Vd Martin Rosell har liknelsen klart för sig när han beskriver relationen mellan bolagen.

– Jag brukar säga att vi är 18-åringen som har flyttat hemifrån för att testa att klara sig själv. Vi har alltid setts som rebellerna i organisationen, och det här året har vi tagit vara på den energin och åstadkommit otroligt mycket, något som var svårt när vi bara var en liten del av den gigantiska Volvosfären. Nu tar vi ansvar för vår egen affärs- och finansieringsmodell, och att göra det är en viktig mognadsprocess. Det är den bästa av två världar: en stor trygg ägare i AB Volvo och samtidigt möjligheten att agera på egna ben och agilt mot några av världens största fordonsmärken.

 

I takt med att allt fler fordon kopplas upp, växer också behovet av information, tjänster och lösningar. WirelessCar har med sin öppna plattform arbetat sig till en unik position och kompetens som fordonstillverkarna gärna vill ta del av, menar Martin Rosell.

– Dels är vi neutrala, det vill säga vi jobbar med alla märken som vill jobba med oss, vilket har gett oss en otrolig erfarenhet, bredd och relevans. Dels har vi en stor fördel i att vi är från Europa och har hanterat denna komplexa marknad redan från början: bilmärken med olika callcenters, massor av språk och olika krav på kommunikationsprotokoll. Dessutom har vi jobbat med globala kunder så vi har haft relativt lätt att ta oss in och lyckas på svåra marknader som Ryssland, Kina, Brasilien och Indien.

 

Företaget har i dag drygt 350 medarbetare och har vuxit med 100 personer bara i år. Nyligen landade WirelessCar dessutom ytterligare ett jättekontrakt med en av världens största fordonstillverkare – vilken är ännu så länge hemligt. Det innebär att företaget över tid behöver dubblera sin personalstyrka. Men problemet är att få tag på utvecklare med bra koll på fordonsindustrin och rätt IT-kompetens. WirelessCar har här försökt tänka utanför lådan; man bjöd till exempel nyligen in samtliga kinesiska sistaårsstudenter på svenska universitet till en träff för att berätta om företaget, något som Martin Rosell hoppas kommer att leda till att flera av dem anställs.

– En annan lösning var att vi förra året plockade in 40 juniora medarbetare och tog den ekonomiska och tidsmässiga smällen att lära upp dem internt och låta dem göra misstag under tiden. Men det har gett resultat, 38 av dem kommer att få jobb hos oss och flera av dem har redan nyckelpositioner inom företaget.

 

Martin Rosell betonar hur strategiskt viktigt det är att stad och region förstår utmaningen för tillväxtföretag i Göteborg. Och att man aktivt undersöker vad man kan bidra med, till exempel när det gäller att stötta bostadsbyggandet.

– I takt med att fordonen blir mer IT-fierade tävlar vi i fordons- och IT-industrin om samma människor. Lönerna drivs upp när det blir huggsexa om kompetensen. Samtidigt är det ett stort problem att locka kompetens utifrån om det inte finns bostäder så att det räcker i Göteborg.

– Vi skulle också gärna se kraftfulla initiativ från staten för att förenkla för till exempel kvalificerade nyanlända att snabbt komma i jobb. Det skulle skapa win-win på alla sätt –tillförsel av kompetens, fler i sysselsättning och snabbare integration.

 

Utmaningen att hitta kompetens – och för de nya medarbetarna att hitta bostäder i Göteborgsområdet – gör att WirelessCar också måste titta på andra geografiska alternativ för sin expansion även om Göteborg är förstahandsvalet. Verksamheter som potentiellt och fullt naturligt borde ligga nära största kunden Volvo Cars kan i stället komma att hamna på andra ställen.

– Det är en stor utmaning för oss som företag, men också för staden och regionen. Vi vill växa här i Göteborg, men kan vi inte det får vi växa någon annanstans, som i USA, Kina och Tyskland. För vi kan inte bromsa vår utveckling, säger Martin Rosell.

 

I slutet på september kunde WirelessCar flytta in i nyrenoverade och verksamhetsanpassade lokaler i Gårda – ett strategiskt steg för att skapa bästa möjliga förutsättningar för tillväxt, säger Martin Rosell.

– Efter lång tids letande har vi nu fått öppna och ljusa lokaler som främjar samarbete och passar oss väldigt bra, centralt i city. Men det var inte lätt och lärdomen är att vara längre fram i planeringen. Det är fantastiskt kul att se alla alternativ som uppenbarar sig 2021/22, vilket visar på att det faktiskt satsas i Göteborg, nu äntligen!

 

 

 

 

FYRA UPPKOPPLADE FOKUSOMRÅDEN: SJÄLVKÖRANDE, DELNINGSEKONOMI, ELEKTRIFIERING OCH SMARTA TJÄNSTER.

WirelessCar fokuserar på fyra områden att fortsätta utveckla sina fordonstjänster inom: självkörande fordon, delningsekonomi, elektrifiering och smarta tjänster.

För självkörande fordon handlar det om allt från tekniska och säkerhetsmässiga uppgraderingar till kartor och annan information direkt tillgängligt i molnet. Delningsekonomin innebär en utveckling mot att vi slutar att äga egna bilar och många personer i stället delar på många fordon.

– Då är det inte bilen som är i centrum utan människan. När jag delar bil med andra vill jag ju ha mina inställningar vad gäller ratt, stol eller musik snabbt tillgängliga oavsett vilken bil jag hoppar in i, något som blir tillgängligt när bilen är uppkopplad, säger Martin Rosell.

Elektrifieringen medför fordon med tusentals mindre komponenter ersatta av en komplicerad it-arkitektur vars mjukvara kan uppdateras via molnet, precis som en mobiltelefon.

– Att regionen satsar på elektrifiering är av avgörande betydelse för fordonsindustrins ekosystem. Det blir en change enabler för uppkopplad teknik och uppkopplade tjänster. Här finns en enorm potential i Göteborgsregionen, säger Martin Rosell.

Men det kanske mest spännande området enligt Martin Rosell är smarta tjänster som förenklar livet för användarna baserat på AI, analytics och machine learning. Appar är på väg bort och allt räknas ut automatiskt i bakgrunden och i realtid, spår han. Det kan handla om expressleveranser av nya bildäck som initieras redan innan föraren hunnit köra in till vägrenen på grund av en punktering. Automatiskt bokade servicebesök utifrån behov, inte antal körda mil, och med alla reservdelar på plats i verkstaden baserat på informationen som bilen skickat i förväg. Allt bygger på kundens behov och vilka möjligheter som finns att använda information som redan finns.

– Varför ska jag behöva trycka på knappar och fatta beslut för att till exempel starta min värmare i bilen? Systemet vet ju vad jag brukar göra, har koll på när jag ska åka någonstans nästa gång och kan lösa det åt mig.

 

 

 

 

Detta är WirelessCar

• Startade 1999 som ett joint venture mellan AB Volvo, Ericsson och nuvarande Telia.

• Utvecklar och tillhandahåller en öppen plattform som kopplar upp över två miljoner fordon från Jaguar Land Rover, Daimler, Subaru, Nissan och Volvo Cars med omvärlden.

• Har drygt 350 medarbetare, majoriteten konsulter. Målet är att växa med 100 medarbetare under 2018 och dessutom öka andelen fast anställda är uppnått. Tack vare nya kontrakt behöver bolaget på sikt dubbla antalet medarbetare.

• Har kontor i Sverige, Kina och USA.

• WirelessCar Sweden AB ägs till 100 procent av AB Volvo. Kommer även att bolagiseras i USA och Kina.

• Fanns tidigare på Lindholmen och bidrog till namnet Telematics Valley. Har nyligen flyttat till Vädursgatan i Gårda.

 

 

 

Kommentar och analys

Pers Österström, gruppchef Fordon& Transport, Business Region Göteborg:

– Göteborgsregionen är mitt i ett utvecklingssprång och dessutom i en kraftig högkonjunktur sedan hösten 2015. Regionen ökar med 1 000 invånare varje månad, vilket naturligtvis är oerhört positivt. Dessutom ser vi att teknikutvecklingen går otroligt fort och digitaliseringen för fordonsindustrin sker nu. Aktörerna i fordonsklustret lyfter kompetensförsörjningsfrågan allt mer och kan konstatera att konkurrensen om rätt kompetens är riktigt hård från andra regioner runt om i Europa, säger Per Österström, Gruppchef för Fordon & Transport på Business Region Göteborg.

Business Region Göteborg tar kompetensförsörjningsfrågan på stort allvar och arbetar aktivt med företagen inom branschen.

– Tillsammans med bland annat Västsvenska Handelskammaren har vi initierat en stor rekryteringskampanj tillsammans med fordonsföretagen, vilket ledde till över 200 ansökningar från kvalificerad arbetskraft, och vi har ett kraftfullt verktyg i movetogothenburg.com som ger full guidning både för talanger som vill flytta hit och för företag som söker kompetens, säger Per Österström.

I Göteborgsregionen byggs det fler bostäder än på länge, men med takt att regionen blir mer attraktiv krävs också fler bostäder för dem som vill flytta hit för att arbeta.

– Här behöver vi som stad och region komma med lösningar för att underlätta för de företag som befinner sig i expansionsfas, som till exempel WirelessCar. Staden har redan i dag med detta i sin planering, och i dagsläget planeras ungefär 400 företagsbostäder i Frihamnen, Waterfront Cabins, som står färdigt för inflyttning i början av 2019, är ett exempel, men det behövs givetvis fler och andra insatser. Bostadsfrågan är avgörande för att staden maximalt ska kunna dra nytta av högkonjunkturen och fortsätta utvecklingssprånget med oförminskad fart.

Han tillägger:

– Trots brister vittnar allt fler företag i regionen på senare tid om att man lyckats med riktiga stjärnrekryteringar, att attrahera bland de främsta i världen inom sin genre. Det är ett tecken på Göteborgsregionen som ledande kunskapsregion och tillväxtmotor för allt som rör framtidens mobilitet.

 

Print this page:

Tip a friend

Bottom content