Article image
Martin Karlsson, ombudsman på LO samt Pierre Svensson, regionchef på Unionen Göteborg

Ytterligare kompetenser till det näringslivsstrategiska programmet

Vi har tidigare berättat att sju referensorganisationer nu stärker upp arbetet med det näringslivsstrategiska programmet. Näst ut har vi Svenskt Näringsliv, Unionen samt LO som berättar hur de kan bidra.

Main content

Martin Karlsson är ombudsman på LO. Vad innebär det för er att vara referensorganisation till Göteborgs Stads näringslivsstrategiska program?

- Vi ser det som en möjlighet att påverka besluten och utformningen av innehållet dels till gagn för våra medlemmar i förbunden, dels för att kunna öka sysselsättningen och tryggheten i Göteborg. 

Vi var involverade redan i framtagandet av programmet under 2017, med representanter från LO-distriktet samt förbunden: Handels, IF Metall, SEKO samt Kommunal. Då hade vi också egna sittningar om hur vi genom programmet skulle kunna ta tillvara medlemmarnas intresse för att stärka Göteborg så vi ser att vi kan bidra med mycket erfarenheter. 

Vad önskar du att det fortsatta samarbetet ska ge för effekt?

- Vi önskar att programmet ger konkreta utväxlingar till medlemmarna i våra organisationer. Vi vet att den svenska framgångsfaktorn för näringslivet är samverkan mellan politiken, facken och företagen.

Hur involverar ni era medlemmar?

- Vi har haft sittningar med LO-förbunden, Business Region Göteborg har medverkat på LO-distriktets styrelsemöte om programmet och vi kommer att medverka på stormötet den 31 januari 2020 med representanter från LO och förbundsavdelningarna. Vi ser mycket positivt framåt med det här arbetet. 

Citat

Självklart förväntar vi oss att arbetet i förlängningen leder till att vi får fler växande företag och en ökad lokal tillväxt.

Avsändare

Rudolf Antoni, regionchef Svenskt Näringslivs Västra Götaland

Även Unionen har tagit sig an rollen som referensorganisation till det näringslivsstrategiska programmet. Pierre Svensson är regionchef på Unionen Göteborg, hur ser du att Unionen bäst kan bidra till programmets framdrift?

- Unionen har över 75 000 yrkesverksamma och egenföretagare-medlemmar i regionen och finns i nästan alla branscher inom det privata näringslivet. Vi har därför möjlighet att bidra med erfarenheter som skapar ett ännu starkare näringsliv. Vi vill också bidra till att öka förståelsen för såväl de anställdas som företagens behov av ett bra samarbete med politiken och med akademin. Inte minst eftersom vi nu och framöver står inför stora utmaningar kring kompetensutveckling och kompetensförsörjning.

Hur involverar ni era medlemmar i programmet?

- Unionens regionstyrelse som består av förtroendevalda som till vardags arbetar inom en rad olika branscher har varit med och bidragit med inspel till framtagandet av det näringslivsstrategiska programmet och deltar även på stormötet den 31 januari 2020. Vi har även möjlighet att lyfta frågor kring stadens utveckling i andra forum där vi träffar medlemmar och förtroendevalda och förhoppningsvis därigenom kunna bidra med bra inspel till framtida handlingsplaner.

Vad hoppas du få se för effekt av det här arbetet och samarbetet?

- Jag hoppas att den goda intentionen som varit kring framtagandet av programmet kring samverkan mellan näringsliv, akademi, politik och fackliga organisationer bibehålls. Med en gemensam bild över vilka utmaningar vi står inför och en samsyn i staden om vad som behöver göras ökar möjligheten att lyckas.

Vi ser gärna att Göteborg blir en ännu attraktivare stad att bo och arbeta i. För att lyckas med det behöver vi fortsätta att bygga ut infrastrukturen både kring resande och boende, fortsätta skapa bra förutsättningar för forskning och utveckling, säkerställa att det finns bra utbildningsmöjligheter både för unga som skall ut i arbetslivet och för befintligt anställda så att det finns möjlighet att växa och utvecklas på företagen. Lyckas vi med det så finns alla förutsättningar för Göteborg att fortsätta vara en viktig motor för hela landet.

 

Rudolf Antoni

Rudolf Antoni du är regionchef på Svenskt Näringsliv Västra Götaland. Vad innebär det för er att vara referensorganisation till Göteborgs Stads näringslivsstrategiska program?

- Vi ser det som en bra möjlighet att vara med och påverka det nödvändiga arbetet med att förbättra företagsklimatet i Göteborg. Det finns oerhört mycket som är bra i stadens nya näringslivsstrategiska program. Det räcker dock inte att politiker, tjänstepersoner och näringsliv ställer sig bakom en strategi. Det krävs också verkstad för att den ska bli verklighet. I det arbetet är vi gärna med och hjälper till.  

Hur kan ni och era medlemmar bidra till programmets framdrift?

- Vi delar gärna med oss av våra idéer och våra 15 000 medlemsföretags erfarenheter i arbetet med det lokala företagsklimatet. För oss är det avgörande att företagen involveras och att arbetet leder till konkreta förändringar i företagens vardag och vi upplever att det finns stora förväntningar på vad arbetet i Göteborg kan leda till.

Vad önskar du att det här samarbetet ska ge för effekt?

- Till att börja med en väl fungerande och serviceinriktad myndighetsutövning. Staden ska vara till för dess invånare och företag, inte tvärtom. Vår förhoppning är att arbetet kan bidra till att återigen bygga upp och stärka förtroendet mellan staden och vårt näringsliv. Under många år har stadens företag gått fantastiskt bra – samtidigt som man varit rejält missnöjda med det lokala företagsklimatet. Ingen företagare ska någonsin behöva tvivla på politiker eller tjänstemäns attityder till företagande.

Självklart förväntar vi oss att arbetet i förlängningen leder till att vi får fler växande företag och en ökad lokal tillväxt. Utan fler växande företag – inga mer skatteintäkter till vår gemensamma välfärd. Så enkelt är det.

Färgbox

Referensorganisationerna bidrar till arbetet med Göteborgs Stads
näringslivsstrategiska program.
Läs mer om andra aktiviteter, programmet och vår målsättning här.

 

Print this page:

Tip a friend

Bottom content