CLOSER

CLOSER är en neutral plattform som samlar aktörer från näringsliv, industri, universitet och institut, städer, regioner och myndigheter till samverkan och projekt som leder till ökad transporteffektivitet.
Bransch
Fordon och transporter
Infrastruktur och Logistik
Deltagare
Akademi
Företag
Institut
Offentliga Aktörer
Geografi
Nationellt
Tillgänglighet
Kontakt
Kostnad
Ja
Program
Lindholmen Science Park