Ekocentrum

Ekocentrum är en neutral arena och mötesplats som arbetar för att påskynda omställningen till ett ekologiskt hållbart samhälle. Ekocentrum riktar sig mot flera aktörer från olika branscher och erbjuder aktiviteter inom hållbar utveckling.
Bransch
Detaljhandel
Energi
Finans
Fordon och transporter
Företagsutveckling
Hållbarhetsfokus
ICT
Infrastruktur och Logistik
Kemi
KKN
Life Science
Maritima Näringar
Miljöteknik
Övrigt
Stadsutveckling
Deltagare
Akademi
Företag
Offentliga Aktörer
Organisationer
Privatpersoner
Studenter
Övriga
Geografi
Nationellt
Regionalt
Tillgänglighet
Kontakt
Kostnad
Beror på aktivitet
Mötesplats
Stiftelsen Ekocentrum