EnerGo

EnerGo är en innovationsmiljö som samlar start-ups och SME-företag inom energiområdet i ett kluster och genomför aktiviteter som främjar kunskapsutbyte, samarbete och finansieringsmöjligheter.
Bransch
Energi
Hållbarhetsfokus
Miljöteknik
Nyföretagare
Deltagare
Företag
Start-ups
Tillgänglighet
Kontakt
Kostnad
N/A
Innovationsmiljö
Johanneberg Science Park