Innovastart

Innovastart är en digital plattform där du som innovatör, företag eller organisation enkelt kan visa upp, utveckla och förverkliga din idé eller engagera dig i någon annans projekt. Plattformen är branschöverskridande.
Bransch
Detaljhandel
Energi
Finans
Fordon och transporter
Företagsutveckling
ICT
Infrastruktur och Logistik
Kemi
KKN
Life Science
Maritima Näringar
Miljöteknik
Nyföretagare
Övrigt
Stadsutveckling
Deltagare
Företag
Organisationer
Start-ups
Geografi
Nationellt
Tillgänglighet
Ansökan
Kostnad
Beror på aktivitet
Plattform
Innovastart Förening