Johanneberg Science Park

Johanneberg Science Park är en mötesplats för idé och kunskapsutbyte mellan näringsliv, akademi och samhälle på Chalmersområdet med fokus på Samhällsbyggnad, Energi, Material- & Nanoteknik.

Johanneberg Science Park samskapar innovationer för ett samhälle som är bra för människor och miljö. Johanneberg Science Park sammanför akademi, samhällsaktörer samt stora och små företag. Tillsammans driver Johanneberg Science Park nationella och internationella innovationsprojekt och testar lösningar på framtidens samhällsutmaningar.

Bransch
Energi
Kemi
Nyföretagare
Övrigt
Stadsutveckling
Deltagare
Akademi
Företag
Offentliga Aktörer
Organisationer
Start-ups
Studenter
Geografi
Regionalt
Tillgänglighet
Kontakt
Kostnad
Beror på aktivitet
Science Park
-