Lindholmen Science Park

Lindholmen Science Park är en internationell samverkansmiljö för forskning, innovation och utbildning inom transport, ICT, media och visualisering.
Bransch
Fordon och transporter
ICT
Nyföretagare
Deltagare
Akademi
Företag
Offentliga Aktörer
Start-ups
Studenter
Geografi
Internationellt
Regionalt
Tillgänglighet
Kontakt
Kostnad
Beror på aktivitet
Science Park
-