Nätverket för hållbart näringsliv (NMC)

NMC riktar sig till företag och andra organisationer som vill byta kunskaper, erfarenheter och idéer kring ett framgångsrikt, proaktivt och integrerat hållbarhetsarbete och på så sätt bidra till ett hållbart näringsliv i Sverige och globalt. Nätverket är branschöverskridande.
Bransch
Detaljhandel
Energi
Finans
Fordon och transporter
Företagsutveckling
Hållbarhetsfokus
ICT
Infrastruktur och Logistik
Kemi
KKN
Life Science
Maritima Näringar
Miljöteknik
Övrigt
Stadsutveckling
Deltagare
Företag
Offentliga Aktörer
Organisationer
Geografi
Nationellt
Tillgänglighet
Ansökan
Kostnad
Ja
Förening
-