Sahlgrenska Science Park

Sahlgrenska Science Park är en forsknings- och utvecklingspark i Göteborg. Här möts entreprenörer, investerare, studenter och andra intressenter inom Life Science för att förverkliga idéer.
Bransch
Life Science
Nyföretagare
Deltagare
Akademi
Företag
Offentliga Aktörer
Organisationer
Start-ups
Geografi
Regionalt
Tillgänglighet
Kontakt
Kostnad
Beror på aktivitet
Science Park
-