StyrelseAkademien Västsverige

StyrelseAkademien är en rikstäckande, ideell organisation som verkar för ett bättre styrelsearbete i svenska företag. De arbetar med utbildning, nätverk, styrelseförmedling, styrelseutvärdering och opinionsbildning.
Bransch
Detaljhandel
Energi
Finans
Fordon och transporter
Företagsutveckling
ICT
Infrastruktur och Logistik
Kemi
KKN
Life Science
Maritima Näringar
Miljöteknik
Övrigt
Stadsutveckling
Deltagare
Företag
Studenter
Övriga
Geografi
Nationellt
Regionalt
Tillgänglighet
Ansökan
Kostnad
Ja
Förening
 StyrelseAkademien