Åldrande befolkning – en affärsmöjlighet

Jobbar ditt företag med lösningar som är intressanta för den stora samhällsutmaningen en allt mer åldrande befolkning? Vill du träffa flera beslutsfattare på en och samma plats? Missa inte Vitalis den 25-27 april!
Åldrande befolkning - en affärsmöjlighet

Vitalis är Europas näst största mötesplats inom e-hälsa. Det är en effektiv mötesplats för dig som vill träffa många relevanta aktörer på en och samma gång. På Vitalis finns både landsting och kommun representerade. Konferensen belyser branschens viktigaste frågor och samlar beslutsfattare samt små och medelstora företag. Vitalis attraherar också en hel del utländska investerare som är intresserade av e-hälsa. Flera grannländer kommer också ha landpaviljonger.

Dessutom är vi en rad aktörer som har gått ihop i en och samma monter – B01:19 - för att erbjuda dig som besökare en genväg i din affärsutveckling. Här träffar du aktörer som kan assistera ditt företag i olika delar av era utvecklingsfaser.

Följande aktörer möter du i monter B01:19:

All Age Hub
Almi Företagspartner
Almi Invest
Business Region Göteborg
Chalmers Ventures
GU Ventures
Lindholmen Science Park

MedtechWest
Sahlgrenska Science Park

Åldrande befolkning är ett av de områden som berörs under Vitalis.  Denna samhällsutmaning tål att belysas då den också kan utgöra en stor affärsmöjlighet för dig som företagare.

Citat

I Norge hävdar experter att om vi inte angriper de samhällsutmaningar vi står inför inom hälsosektorn, kommer 80% av alla förvärvsarbetare i Norge vara tvungna att jobba inom sjukvårdssektorn. Det är inte hållbart. Vi måste hitta bättre IT-lösningar på området. Det gäller Sverige också.

Erik Behm, Områdesansvarig ICT, Business Region Göteborg

Det är just det här med att tänka om hur vi arbetar som genererar nya affärsmöjligheter. Kontakta gärna Erik Behm om du vill boka möte i montern för att diskutera vidare. Det går också bra att komma förbi montern spontant.

Färgbox

E-hälsa

E-hälsa är vårdutövande som tar hjälp av elektroniska processer och begreppet kan omfatta en rad tjänster i gränslandet mellan medicin, sjukvård och informationsteknik.

Färgbox

Vitalis

Vitalis samlar nu över 3 600 deltagare, som under tre dagar, 25-27 april, skapar nya innovationer, affärer och samarbeten inom e-hälsa. Vitalis erbjuder konferensprogram kombinerat med en stor utställning. Vitalis äger rum på Svenska Mässan i Göteborg. Läs mer här >>  

 

Tip a friend