Partnerskapsavtalet: ”Öppnade väldigt många dörrar för oss”

Thomas Sörensson fick chansen att åka med till Kina 2008 när han var vd för Kontikab som tillverkar maskiner för automatiserad täthetskontroll. Det slutade med att han blev kvar i Shanghai i fyra och ett halvt år.
Thomas Sörensson

Som en del av Göteborgs Stads delegationsresa 2008 till Shanghai anordnades ett specifikt program för att stärka små- och medelstora företags möjligheter att göra affärer med Kina kallat ”Shanghai express”, ett samarbete mellan Business Region Göteborg, Västsvenska Handelskammaren och dåvarande Exportrådet. Thomas Sörensson, dåvarande vd för Kontikab som tillverkar maskiner för automatiserad täthetskontroll, var en av dem som åkte med.

– Vi åkte över i två syften. Dels för att se hur marknaden såg ut i Kina för industriell läcksökningsutrustning som Kontikab sysslar med och besöka kunder. Sedan ville vi även försöka hitta en servicepartner för framtida affärer. Med i delegationen fanns representanter för betydligt större företag än oss samt kommunledning och Business Region Göteborg inte minst. Det öppnade väldigt många dörrar för oss.

Så den typen av partnerskap Göteborg har med Shanghai underlättar att komma in på den kinesiska marknaden och tvärtom?

– Absolut. Inte minst på fordonssidan finns många kontakter mellan Shanghai och Göteborgsregionen och där underlättar ju ett sådant här avtal definitivt. Kontakterna och dörrarna som öppnas har en politisk koppling på ett helt annat sätt än man har i Sverige. För egen del fick jag mina första kontakter med svenska företag på plats i Shanghai tack vare resan och även kinesiska bolag som noterade vad vi gjorde. Man kunde referera till att vi hade varit på middag med vice borgmästaren i Shanghai och att vi hade med oss kommunstyrelsens ordförande i Göteborg. Det fanns en dignitet runt det där besöket som gav ringar på vattnet.

Och sedan hamnade du i Kina?

– Ja, jag fick upp ögonen ordentligt för marknaden och tyckte det var otroligt spännande. Jag fick bra kontakter i och med den resan och jobbade vidare med Kina på kundsidan för Kontikab. Efter något år sökte jag mig till en tjänst som vd för B&B Tools bolag i Shanghai och blev kvar i fyra och ett halvt år.

Vilken bild har man av Sverige och Göteborg i Kina?

– Sverige generellt har väldigt hög status i Kina. Man vet att det är vackert land, de flesta känner till att den politiska situationen i landet är stabil och att vi har ett öppet samhälle, att människor har det bra. Men framför allt miljöaspekterna har ju blivit viktigare och viktigare. Göteborg är en relativt välkänd stad i Shanghai trots sin litenhet. Där har nog både det långsiktiga samarbetet mellan städerna och Ostindiefararen Götheborg hjälpt till att förstärka varumärket Göteborg.

Vad får Shanghai ut av partnerskapet?

– Vi har sedan länge en stark industri, och en koppling kring shipping och trading med Göteborgs Hamn. Vi har Volvo, både tunga fordon och personbilar. Och det är klart att med kinesiska ägare av Volvo Cars finns det väldigt starka band även om Geely ligger utanför Shanghai.

Numera är Thomas Sörensson tillbaka i Sverige som vd för det svenska miljöteknikföretag Scandinavian Enviro Systems med 20-talet anställda och noterat på Nasdaq First North. Företaget med huvudkontor i Göteborg återvinner däck till främst gummiindustrin. Och det finns kopplingar till Kina.

– Ja, i och med att vi sysslar med miljöteknik som är globalt intressant har vi ett ganska stort intresse från Kina. Just nu har vi en MoU med den kinesiska däcktillverkaren Vanlead. Om vi får till den affären blir vi först i världen med att leverera den här typen av teknik direkt till en däcktillverkare.

Tip a friend