Publikationer

Visa filter
Konjunktur #1 2017

Konjunkturrapport #1 2017

Det går bra för Göteborgsregionen nu. I slutet på mars månad blir vi över en miljon invånare i Göteborgsregionen. Nästan samtliga indikatorer i vår konjunkturrapport visar på rekordnivåer.
Ladda ned
Arbetslöshet i Göteborgsregionen 2017

Arbetslöshet i Göteborgsregionen 2017

Stark tillväxt i Göteborgsregionen skapar många jobb åt arbetslösa. I december 2016 var arbetslösheten för personer i åldern 16-64 i Göteborgsregionen 5,9 procent, vilket var lägst bland stortstadsregionerna. Sedan årsskiftet 2009-2010 har Göteborgsregionen haft en bättre arbetslöshetsutveckling än Sverige och de två andra storstadsregionerna.
Ladda ned
Megaregion Rapport

Towards a megaregion of western Scandinavia

Effektivare förbindelser mellan Oslo, Västsverige och Öresund kan skapa en ny megaregion. Det kan vara en del av lösningen på Göteborgsregionens behov av arbetskraft med särskild kompetens. Nu genomför OECD en studie om detta. Här är en första sammanställning över Västsverige. Rapporten är på engelska.
Ladda ned
Konjunkturrapport #4 2016 - PPT

Konjunkturrapport #4 2016 - PPT

Göteborgsregionens ekonomi fortsätter visa styrka. Den redan starka konjunkturen har stärkts ytterligare under våren. Det har resultaterat i högre sammanlagd lönesumma genom att fler och välbetalda jobb skapas och arbetslösheten faller.
Ladda ned
Konjunkturrapport #4 2016

Konjunkturrapport #4 2016

På kort sikt bör ”Trumponomics”, den ekonomiska politik som USA väntas föra framöver, inte hota högkonjunkturen i Göteborgsregionen.
Men på längre sikt skulle det vara naivt att inte varna för negativ påverkan.
Ladda ned