Välkommen till Expedition Framåts program för hösten 2017!

Nu presenterar vi stolt vårt smörgåsbord av nätverk, workshops och seminarier för hösten. Aktiviteterna är speciellt utformade för deltagande företag i tillväxtprogrammet Expedition Framåt. Bland annat möter vi i september en av Europas ledande rådgivare inom företagskultur, Elisabet Vinberg Hearn, som håller ledarseminarium om vinnande företagskultur.
Här är höstens aktiviteter i tillväxtprogrammet Expedition Framåt!

Vi på Business Region Göteborg lanserar nu höstens aktiviteter för deltagarna i tillväxtprogrammet Expedition Framåt. Redan nu är det alltså dags för dig som företagsledare att boka in ett antal datum i höstkalendern. Varför inte börja redan i augusti?

Först ut den 31 augusti är nämligen Matilda Sjölin från Alektum Group Legal som informerar om EU:s nya dataskyddsförordning som gäller från våren 2018. Förordningen ersätter dagens PuL-regler och alla företag i EU måste anpassa sig till ökade krav på hantering av personuppgifter och högre avgifter för de som bryter mot reglerna.

31 augusti, Svar Direkt – "Få koll på EU:s nya dataskyddsförordning">>

Med en bra affärsidé och ett bra ledarskap kommer man långt. Har man dessutom engagerade medarbetare kommer man ännu längre. Möt en av höstens Expedition Framåt-föreläsare, Elisabet Vinberg Hearn, en av Europas ledande rådgivare inom företagskultur, som berättar hur man med små medel kan skapa en vinnande företagskultur.

7 september, Ledarseminarium – "Så skapar du lönsam företagskultur">>

Elisabet Vinberg Hearns ledarseminarium kommer att handla om hur man coachar sina medarbetare på ett effektivt och framgångsrikt sätt.

– Jag har jobbat med ledarskap, medarbetarskap och företagskulturer i 20 år, och innan det jobbade jag länge med kundservice. Så man kan lugnt säga att jag är väldigt intresserad av allt som händer människor emellan och hur man får det att funka på jobbet, säger Elisabet Vinberg Hearn.

Elisabet Vinberg Hearn föreläser på tillväxtprogrammet Expedition Framåt

Elisabet har lång och bred erfarenhet av att jobba med stora internationella bolag och har bland annat jobbat på American Express i 13 år. Där var hon ansvarig för ett stort kulturförändringsprojekt med mål att skapa mer engagerade medarbetare.

Nyckeln till en framgångsrik företagskultur är egentligen ganska enkel, menar Elisabet Vinberg Hearn. Och det spelar ingen roll om företaget har tio eller 1000 anställda: ju mer engagerade medarbetarna är, desto mer kommer medarbetarna kunna engagera kunderna. Då skapas kundlojalitet, som i sin tur leder till bättre lönsamhet.

– Det finns många bra undersökningar om medarbetarengagemang, som visar ganska skrämmande siffror, säger Elisabet. I genomsnitt är det bara 13 procent av medarbetarna som är fullt engagerade. Det innebär att vi har 87 procent som inte är fullt engagerade när de är på jobbet. Det är ett ganska stort resursslöseri.

Se och anmäl dig till Expedition Framåts aktiviteter hösten 2017>>

Så, hur skapar man engagerade medarbetare? Det är precis vad Elisabet Vinberg Hearn ska prata om i september, men det finns några faktorer som påverkar extra mycket – och högre lön är inte en av dem.

– Pengar är inte en engagemangsfaktor. Som medarbetare förväntar vi oss en schyst betalning för det vi gör, men det engagerar oss inte eftersom det snabbt blir norm. Däremot är en av de viktigaste frågorna förväntningar, säger Elisabet Vinberg Hearn och fortsätter:

Citat

Om man som medarbetare inte vet vad som förväntas går det inte heller att veta om man gör ett bra jobb, och då är det lätt att man hamnar i ett läge där man frågar sig: vad är poängen med det här?

– Medarbetare vill veta exakt vad som förväntas av dem. Det behövs en tydlighet: det här är dina arbetsuppgifter och det här ska du uppnå. Som ny vill man gärna få veta hur det ska göras, men över tid efterfrågar många också en flexibilitet och öppenhet i hur man uppnår målet. Men om man som medarbetare inte vet vad som förväntas går det inte heller att veta om man gör ett bra jobb, och då är det lätt att man hamnar i ett läge där man frågar sig: vad är poängen med det här?

En annan av de viktigaste faktorerna för engagerade medarbetare är feedback. Medarbetare vill veta att de gör ett bra jobb, och det är viktigt att feedbacken ges på rätt sätt för bästa effekt. Till exempel är det ofta bättre med många, korta, medarbetarsamtal än få men långa sittningar. Att försöka ge sina medarbetare återkoppling varje vecka är en bra riktlinje.

Ladda ner pdf med Expedition Framåts aktiviteter hösten 2017>>

– Det är också viktigt att man är konkret i sin feedback. Ingen vill bara höra: ”Du gör ett bra jobb”. Berätta i stället vad som är bra, uppmärksamma att du noterat hur medarbetaren löst en specifik uppgift på ett specifikt sätt.

Slutligen har många företag mycket att vinna på att lägga lite energi på sin internkommunikation i stället för att bränna allt krut på extern kommunikation.

– Medarbetarna ska vara företagsambassadörer som alltid lyfter fram företaget på ett positivt sätt i alla sammanhang. Men så kommer det inte bli om de inte har rätt förståelse för det egna företaget – vad står ni för, och hur ska ni upplevas? Man kan se på sig själv som en dirigent: det behöver inte vara fel att stå med ryggen mot publiken. Ofta är det en bra idé att leda de andra så att de sedan kan leda utåt, menar Elisabet Vinberg Hearn.

Se och anmäl dig till Expedition Framåts aktiviteter hösten 2017>>

Utöver dessa två event innehåller höstens program även workshops om styrmedel för tillväxt, flexibla team och styrelsearbete samt nätverksträff om vikten av gemensam säljkultur för ökad försäljning.

Årets största mingelevent är vår Inspirationsdag den 5 oktober där Årets tillväxtföretag och Årets ledare utses. 

Terminen avslutas sedan med Tomas Lydahls ledarseminarium den 29 november som utlovar flow i ditt ledarskap.

Väl mött!

Färgbox

Expedition Framåt:

  • Tillväxtprogrammet Expedition Framåt är ett individuellt anpassat program som ger små och medelstora företag i Göteborgsregionen kraft att växa och realisera sin fulla potential.
  • Vi utgår från ditt företags behov och tillför kunskap och kontakter som öppnar för nya möjligheter längs hela tillväxtresan.
  • Arbetet sker efter en väl beprövad modell och mätningar visar att de företag som deltar i Expedition Framåt utvecklas avsevärt bättre än sina konkurrenter.
Färgbox

Genom Expedition Framåt ges små och medelstora företag i regionen förutsättningar att nå hållbar tillväxt med bibehållen kontroll och bra balans. Expedition Framåt riktar sig till VD, ägare eller annan person i ledande ställning i företaget.

Tip a friend