Västsvensk subsea ser nya affärsmöjligheter

Vad händer under ytan? Subsea är ett branschområde som påverkats av oljeprisets fall – men som nu ser en ljusning. För under havsytan finns affärsmöjligheter inom många spännande områden, inte minst för västsvenska företag. Business Region Göteborg trendspanar från norska Subsea Valley Conference 2017.
hav subsea

I början av april i år åkte Göteborgsregionens nätverk Västsvensk Subsea till Oslo och den årliga konferensen Subsea Valley. En möjlighet att visa upp sig, nätverka och lära sig

– Nätverkets syfte är att synliggöra branschen och möjligheterna, samtidigt som vi agerar tillsammans för att bli starkare, säger Hans Larsson som är Business Region Göteborgs projektledare för Västsvensk Subseamer om branschens förutsättningar.

Med subsea avses utrustning, teknologier och metoder som används inom verksamhet under havsytan såsom marinbiologi, bottenkartläggning, olje- och gasutvinning, utvinning av mineraler, bottenbaserad infrastruktur och utvinning av förnybar havsenergi.
– Subsea är ett smalt område. Flera av företagen i vårt nätverk har det inte som sin huvudsakliga affärsverksamhet utan applicerar sitt breda kunnande även här, säger Hans Larsson.
Branschen har stått lite stilla de senaste åren. Fallande oljepriser har påverkat inte bara affärsmöjligheterna utan också innovationsviljan och förmågan att investera i förnybar energiproduktion. Men Hans Larsson tycker ändå att branschen börjar andas en viss optimism.
– Det finns många breddningsmöjligheter för våra företag i takt med att det maritima området växer. Det händer helt enkelt mycket till havs. Inom fiskodling till exempel, men jag tror också att branscher som tidigare inte varit till havs ser havet som ett nytt användningsområde.

7 västsvenska företag tillsammans med Business Region Göteborg och RISE/OffshoreVäst fanns på plats i en gemensam monter på Subsea Valley Conference, som inte är branschens största men allmänt ansedd som ett nischat och överskådligt arrangemang. Uppemot 100 utställare presenterade sig och stora internationella aktörer i branschen, som till exempel Statoil, FMC och Huawei var på plats. En av deltagarna från Göteborgsregionens delegation var Gustaf Wallerstedt på konsultbolaget Sigma Energy & Marine. Han uppskattade särskilt den direktinformation om trender och konjunkturer som presentationerna gav. Dessutom ser han konferensen som ett ypperligt tillfälle att träffa nya och gamla potentiella kunder och partners på neutral mark för en mer prestigelös dialog om samarbetsmöjligheter.
– Att vi sedan genom nätverket kan marknadsföra oss tillsammans i en monter utökar vår möjlighet att synas på ett effektivt sätt, något vi inte alltid har resurser till på egen hand, säger han.
Konferensen blev lyckad för Sigma Energy & Marine.

Citat

Den gav nya kontakter men även flera potentiella affärer och samarbetspartners. Jag har god tro på att vi inom ett halvår har landat minst en affär baserat på dialoger från mässan, säger Gustaf Wallerstedt.


 

Trendspaning från Subsea Valley Conference 2017

- Olja och gas kommer fortsatt att dominera branschen under ett antal år.
Dock sker en utveckling inom främst vindkraft offshore och flera stora aktörer har förnybart på agendan och satt upp mätbara mål för sin produktion av förnybar energi.

- Omställningen från fossil till förnybar produktion är komplex och innefattar mycket mer än bara energiproduktion. Omställningen kommer att ske stegvis och parallellt.

- Digitalisering och automatisering är två utvecklingsspår som framåt kommer att påverka arbetssätt och affärsmöjligheter inom offshore.

- Effektiviseringen av processer och arbetssätt ökar. Troligen som en följd av den prispress som råder främst inom oljebranschen på grund av sämre ekonomi. Men branschen kan utvecklas ytterligare genom att lära av andra branscher som länge behövt ta hänsyn till små marginaler.

- Sverige i allmänhet och Göteborgsregionen i synnerhet är högt skattade inom subsea. Stor och bred ingenjörskompetens och stark verkstadstradition parat med innovationsdriv ger Sverige ett gott renommé.

- Havet som arena kommer att öka i betydelse. Inte bara för energiutvinning och
produktion, utan också för till exempel odling.

Färgbox

Västsvensk Subsea

Nätverket Västsvensk Subsea drivs av Business Region Göteborg i samarbete med Rise/Offshore Väst.
Målsättningen är att synliggöra och positionera företag och kompetens inom västsvensk subsea, öka samverkan och göra affärsutvecklande insatser.
Varje år anordnas ett antal aktiviteter, som nätverksträffar, seminarier och konferensresor.
Projektet ligger inom ramen för ett EU-projekt som finansieras av Tillväxtverket, Europeiska regionala fonden och Västra Götalandsregionen.

Nyfiken på Västsvensk Subsea?
Kontakta
Hans Larsson, projektledare.

Tip a friend