Västsvenska kemiindustrin viktig för Sverige - hur säkras kompetensen?

I slutet av januari släpptes två rapporter som belyser utvecklingstrender för kemi- och processindustrin. Här framgår tydligt att landets kemiindustris starkaste kluster ligger i Västsverige och att industrin i sin helhet är beroende av ökat antal kemistudenter.
Kompetens

Kemiindustrin har expanderat kraftigt under senare år och utgör idag 17 procent, knappt 210 miljarder kronor, av Sveriges totala export. Två nya rapporter visar nu att branschen måste rustas för att i framtiden klara kompetensförsörjning och kunna locka fler utlandsinvesteringar.

Den ena rapporten är en nationell kartläggning, som visar hur viktig kemiindustrin är för Sveriges ekonomiska välfärd. Den andra rapporten är en regional kompetenskartläggning, som  visar att Kemiindustrin i Sverige är koncentrerad till Västsverige och är stark.  Rapporten pekar på en nuvarande brist på drifttekniker och en kommande brist på civilingenjörer och högskoleingenjörer inom kemi- och kemiteknik. Vidare belyser rapporten behovet att öka intresset för kemi bland ungdomar.

För fullständig artikel och nedladdning av rapporterna, se Johanneberg Science Parks hemsida.

Tip a friend