Verksamhetsutvecklare Yesbox - Home of Entrepreneurs

Yesbox är en av Göteborgs Stads största satsningar för nyföretagande, här samlas blivande företagare och små och stora företag för att utveckla framtidens näringsliv. Vill DU bli vår nya Verksamhetsutvecklare och vara med och ta Yesbox till nästa nivå?

Business Region Göteborg ansvarar för näringslivsutveckling i Göteborgs Stad och representerar 13 kommuner i regionen. Business Region Göteborg ska bidra till att skapa fler arbetstillfällen och därigenom åstadkomma en hållbar tillväxt i Göteborgsregionens näringsliv. Detta gör vi genom att erbjuda kunskap och kontakter som skapar förutsättningar för dig som vill starta, etablera eller utveckla företag i regionen.

Vi på avdelningen Företagsutveckling arbetar utifrån vår mission "Vi förverkligar företagares visioner för hållbart företagande". Vårt uppdrag är att uppmuntra och stödja att fler nya företag startar, att fler överlever och fler växer. Vi arbetar också med att stimulera till ökat företagande i utsatta områden i Göteborg genom rådgivning och kompetenshöjande aktiviteter. Det sker vid våra Business Centers i Angered och på Vårväderstorget. Vi har även i samverkan med andra aktörer inom nyföretagarområdet etablerat en mötesplats i Gamlestaden, Yesbox - Home of Entrepreneurs. Vi arbetar också med rådgivning till företag som hamnat i ekonomiska svårigheter - Företagsakuten.

Yesbox är en av Göteborgs Stads största satsningar för nyföretagande och är en samverkan mellan idag 14 aktörer för att skapa en gränsöverskridande mötesplats för entreprenörer, innovatörer och nyföretagare för att på sätt stimulera och uppmuntra entreprenörskap i en kreativ miljö så att nya idéer förverkligas. Här samlas blivande företagare och små och stora företag för att utveckla framtidens näringsliv.

Arbetsuppgifter

Ditt ansvarsområde kommer att i samverkan med övriga aktörer driva, utveckla samt tydliggöra en styr- och uppföljningsmodell för Yesbox som kopplar till önskade mål/effekter, aktörs- och kundnytta samt samhällsnytta.
I Yesbox arbetar 14 olika organisationer med olika kulturer, vilket gör att det är viktigt att arbeta med Yesbox gemensamma arbetssätt och processer som främjar och skapar den arbetsmiljö samt atmosfär som gör att kunder såväl som medarbetare trivs. Du ska driva gemensamma erfarenhetsutbyten/lärande mellan de olika aktörerna som bidrar till effektmålen. Utveckla och arbeta med gemensamma kunderbjudanden med hållbara värderingar är också prioriterade områden att arbeta med.
Utvecklingsarbetet sker i nära samverkan med styrelsen för Yesbox GoBusiness.

Arbetet är väldigt mångfacetterat, vilket innebär att det både har en strategisk höjd, men också ett dagligt operativt driftarbete som exempelvis lotsfunktion, bemanna kundytan, m.m.
Du kommer också att ansvara för Företagsakuten, allt från att matcha rätt företagare som kontaktar oss med rätt konsult/rådgivare, ansvara för budget och uppföljning till VGR samt upphandling av konsulter. En del av arbetet innebär också att vara ute och marknadsföra och informera andra aktörer om Företagsakuten.

Kvalifikationer

Relevant treårig högskoleutbildning eller motsvarande.

Uppdraget ställer krav på helhetssyn och kunskap om entreprenörskap, där du haft egna kundkontakter. Du har erfarenhet av projektledning, där du är entusiasmerande och arbetar genom andra för att skapa engagemang och delaktighet. Meriterande är om du har ett upparbetat samarbete med aktörer inom nyföretagande exempelvis aktörerna som verkar inom Yesbox och övriga aktörer inom innovationssystemet. Erfarenhet av projektansökningar är meriterande.

Arbetet kräver också erfarenhet av att i viss mån kunna driva juridiska frågor, gärna inom ekonomi/fastighetsområdena, då både arbetet i Yesbox och arbetet i Företagsakuten kan komma att hantera dessa.

Du är bra på att skapa och etablera förtroendefulla relationer genom nätverk och samverkan. Alla medarbetare på BRG förväntas vara lagspelare som bidrar till ett gott arbetsklimat.

Erfarenhet krävs.

Anställningens omfattning

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Omfattning:   Heltid

Tillträde:   2020-04-01. Eller enligt överenskommelse.

Ansökan

Ansök senast:   2020-02-25

Referensnummer:   A933371

Digital ansökan via denna länk.

Kontakt

Helena Andersson
Chef, Företagsutveckling
031-367 61 19
helena.andersson@businessregion.se

Lena Altbrink
HR-chef
031-367 61 35
lena.altbrink@businessregion.se

Övrigt

Läs gärna mer om Business Region Göteborg
www.businessregiongoteborg.se och om Yesbox på www.yesboxgoteborg.se.

Tip a friend