Regional samverkan

Hela vår verksamhet bygger på övertygelsen att ensam inte är starkast. Samarbete mellan många olika parter och många olika människor ger ofta mycket större utdelning än om var och en satsar på eget håll.

När det gäller regional utveckling blir det extra viktigt. Vi kan växla upp satsningar som visat sig vara lovande genom aktiv samverkan enligt triple helix-modellen, det vill säga i samverkan mellan akademi, näringsliv och det offentliga. Det gäller både i form av finansiella resurser och arbetstimmar.

Vi arbetar tätt tillsammans med, bland andra, Göteborgsregionens Kommunalförbund GR, Göteborgs Stad, Västra Götalandsregionen och inte minst med näringslivsutvecklarna som finns i Göteborgsregionens 13 kommuner.

Kommunal samverkan ger regional styrka

Kommunerna i Göteborgsregionen har samarbetat sedan 1990-talet, men år 2000 bildades bolaget Business Region Göteborg - vilket har inspirerat andra organisationer i landet. Den nära samverkan mellan de 13 kommunerna sker bland annat genom att kommunernas näringslivsutvecklare kan hjälpas åt att hitta mark och lokaler åt företag som vill etablera sig i regionen, och det pågår också en kontinuerlig dialog mellan kommunernas presidier och kommundirektörer.

Neutral part kan driva framåt

Vi är också ofta inne i projekt där Chalmers, Göteborgs universitet, regionala högskolor, andra organisationer samt näringslivet spelar viktiga roller. Business Region Göteborg tar ibland rollen som projektledare och är ibland en av flera deltagare i projekt som andra aktörer driver. Lika viktigt för oss är att förmedla kontakter som skapar möjligheter till samarbeten i projekt där vi själva inte deltar.

Vi har inga bindningar till enskilda organisationer eller företag. Som neutral part kan vi föra samman kompletterande kompetenser, driva gemensamma satsningar och på så vis driva innovation i samverkan.

Tip a friend