Publikationer

Visa filter
Konjunkturen #4 2018

Konjunkturrapport #4 2018

Högkonjunkturen i Göteborgsregionen har mattats av under hösten. Många av regionens branscher upplever ändå högkonjunktur, men läget är mer dämpat jämfört med i våras.
Ladda ned
Företagande 2018

Företagande 2018

Näringslivets företag i Göteborgsregionen står i fokus i denna rapport som ger en genomgång av de största företagen, utländsägda företag, utrikeshandel samt nystartade företag.
Ladda ned
Konjunkturrapport #3 2018

Konjunkturrapport #3 2018

Vid 2018 års halvårsskifte ser den regionala ekonomin ut att fortsätta arbeta för full maskin. Sysselsättningen i företagssektorn
ökar och denna driver också på den starka lönesummetillväxten inom den privata sektorn.
Ladda ned
Göteborgs Stads näringslivsstrategiska program

Göteborgs Stads näringslivsstrategiska program

Göteborgs Stads näringslivsstrategiska program beskriver hur staden ska arbeta med strategiska näringslivsfrågor på ett konkret, långsiktigt och målinriktat sätt. Syftet med programmet är att tydliggöra och stärka Göteborgs Stads samlade arbete gentemot näringslivet för att skapa goda förutsättningar för företagande.
Ladda ned
Konjunkturen #2 2018

Konjunkturrapport #2 2018

Den senaste konjunkturmätningen på regionens näringsliv visar att högtrycket består. Sysselsättningen ökar starkt, vilket medfört en kraftig ökning i regionens lönesummetillväxt.
Ladda ned