Publikationer

Visa filter
Konjunkturrapport #3 2019

Konjunkturrapport #3 2019

Det är stökigt på regionens viktiga marknader. Samtidigt fortsätter arbetsmarknaden i Göteborgsregionen producera jobbtillväxt. Den svaga
kronan gynnar den svenska personbilsexporten och lönesumman för regionens företag fortsätter växa starkt.
Ladda ned
Fakta & statistik 2019

Fakta & statistik 2019

Fakta & Statistik som årligen sammanställs av Business Region Göteborg är den mest omfattande statistiska sammanställningen av näringslivets utveckling i Göteborgsregionen.
Ladda ned
Konjunkturrapport #2 2019

Konjunkturrapport #2 2019

Trots det avmattade läget visar näringslivet i Göteborgsregionen ett bra tryck på arbetsmarknaden i inledningen av året. Lönesumman ökar starkt, jobbtillväxten är dubbelt så hög gentemot riket och arbetslösheten når den lägsta nivån sedan finanskrisen.
Ladda ned