Publikationer

Visa filter
Konjunkturrapport #4 2019

Konjunkturrapport #4 2019

Konjunkturnedgången som pågått under det senaste året har mattats av under tredje kvartalet. Göteborgsregionens konjunkturindex sjönk tre enheter, men ligger fortfarande på ett normalstarkt läge.
Ladda ned
Företagande rapport 2019

Företagande 2019

Näringslivets företag i Göteborgsregionen står i fokus i denna rapport som ger en genomgång av de största företagen, utländsägda företag, utrikeshandel samt nystartade företag.
Ladda ned
Konjunkturrapport #3 2019

Konjunkturrapport #3 2019

Det är stökigt på regionens viktiga marknader. Samtidigt fortsätter arbetsmarknaden i Göteborgsregionen producera jobbtillväxt. Den svaga
kronan gynnar den svenska personbilsexporten och lönesumman för regionens företag fortsätter växa starkt.
Ladda ned