Publikationer

Visa filter
Konjunkturrapport #3 2018

Konjunkturrapport #3 2018

Vid 2018 års halvårsskifte ser den regionala ekonomin ut att fortsätta arbeta för full maskin. Sysselsättningen i företagssektorn
ökar och denna driver också på den starka lönesummetillväxten inom den privata sektorn.
Ladda ned
Göteborgs Stads näringslivsstrategiska program

Göteborgs Stads näringslivsstrategiska program

Göteborgs Stads näringslivsstrategiska program beskriver hur staden ska arbeta med strategiska näringslivsfrågor på ett konkret, långsiktigt och målinriktat sätt. Syftet med programmet är att tydliggöra och stärka Göteborgs Stads samlade arbete gentemot näringslivet för att skapa goda förutsättningar för företagande.
Ladda ned
Konjunkturen #2 2018

Konjunkturrapport #2 2018

Den senaste konjunkturmätningen på regionens näringsliv visar att högtrycket består. Sysselsättningen ökar starkt, vilket medfört en kraftig ökning i regionens lönesummetillväxt.
Ladda ned
Fakta & Statistik 2018

Fakta & Statistik 2018

Fakta & Statistik som årligen sammanställs av Business Region Göteborg är den mest omfattande statistiska sammanställningen av näringslivets utveckling i Göteborgsregionen.
Ladda ned
Magasin Göteborg 2018

Magasin Göteborg 2018

Årets upplaga av Magasin Göteborg har underrubriken: Berättelser från staden med attityd. Här bjuder vi på berättelser som tar läsaren över världshaven och upp i himlarymden. Från AI och kvantdatorer till chips och stand-up. Trevlig läsning!
Ladda ned