Publikationer

Visa filter
Konjunkturrapport #2 2019

Konjunkturrapport #2 2019

Trots det avmattade läget visar näringslivet i Göteborgsregionen ett bra tryck på arbetsmarknaden i inledningen av året. Lönesumman ökar starkt, jobbtillväxten är dubbelt så hög gentemot riket och arbetslösheten når den lägsta nivån sedan finanskrisen.
Ladda ned
Fakta & statistik 2019

Fakta & statistik 2019

Fakta & Statistik som årligen sammanställs av Business Region Göteborg är den mest omfattande statistiska sammanställningen av näringslivets utveckling i Göteborgsregionen.
Ladda ned
Slutrapport Tillväxt Turism 2016-2018

Slutrapport Tillväxt Turism 2016-2018

Samverkansprojektet Tillväxt Turism delfinansierades av Tillväxtverket med stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden. Deltagande parter var Business Region Göteborg (projektägare), Turistrådet Västsverige och Göteborg & Co.
Ladda ned
Konjunkturrrapport

Konjunkturrapport #1 2019

Personbilsexporten växer starkt, företagens lönesumma ökar klart bättre än genomsnittet för riket, jobbtillväxten ser urstark ut och arbetslösheten är alltjämt lägst bland storstadsregionerna i Sverige. Orosmolnen ligger främst i omvärldsfaktorer på våra viktiga marknader.
Ladda ned