Publikationer

Visa filter
Företagande rapport 2019

Företagande 2019

Näringslivets företag i Göteborgsregionen står i fokus i denna rapport som ger en genomgång av de största företagen, utländsägda företag, utrikeshandel samt nystartade företag.
Ladda ned
Konjunkturrapport #3 2019

Konjunkturrapport #3 2019

Det är stökigt på regionens viktiga marknader. Samtidigt fortsätter arbetsmarknaden i Göteborgsregionen producera jobbtillväxt. Den svaga
kronan gynnar den svenska personbilsexporten och lönesumman för regionens företag fortsätter växa starkt.
Ladda ned
Fakta & statistik 2019

Fakta & statistik 2019

Fakta & Statistik som årligen sammanställs av Business Region Göteborg är den mest omfattande statistiska sammanställningen av näringslivets utveckling i Göteborgsregionen.
Ladda ned