Publikationer

Visa filter
Konjunkturrapport #2 2020

Konjunkturrapport #2 2020

Göteborgsregionens näringsliv går efter en längre period av god konjunktur nu in i en lågkonjunktur. Covid-19 pandemin är med
största sannolikhet den största pådrivaren till det aktuella läget.
Ladda ned