Publikationer

Visa filter
Konjunkturen #2 2018

Konjunkturrapport #2 2018

Den senaste konjunkturmätningen på regionens näringsliv visar att högtrycket består. Sysselsättningen ökar starkt, vilket medfört en kraftig ökning i regionens lönesummetillväxt.
Ladda ned
Fakta & Statistik 2018

Fakta & Statistik 2018

Fakta & Statistik som årligen sammanställs av Business Region Göteborg är den mest omfattande statistiska sammanställningen av näringslivets utveckling i Göteborgsregionen.
Ladda ned
Göteborgs Stads näringslivsstrategiska program

Göteborgs Stads näringslivsstrategiska program

Göteborgs Stads näringslivsstrategiska program beskriver hur staden ska arbeta med strategiska näringslivsfrågor på ett konkret, långsiktigt och målinriktat sätt. Syftet med programmet är att tydliggöra och stärka Göteborgs Stads samlade arbete gentemot näringslivet för att skapa goda förutsättningar för företagande.
Ladda ned
Magasin Göteborg 2018

Magasin Göteborg 2018

Årets upplaga av Magasin Göteborg har underrubriken: Berättelser från staden med attityd. Här bjuder vi på berättelser som tar läsaren över världshaven och upp i himlarymden. Från AI och kvantdatorer till chips och stand-up. Trevlig läsning!
Ladda ned
Konjunkturen

Konjunkturrapport #1 2018

Sysselsättningen fortsätter öka, företagens lönesumma ökar starkt och arbetslöshet är lägst bland de svenska storstadsregionerna.
Ladda ned
Invest in gothenburg

Invest in Gothenburg

Gothenburg currently offers one of the biggest centrally located urban investment opportunities ever heard of in Europe
An estimated EUR 100 billion will be invested in property developments and infrastructure between 2016 and 2035. The opportunities for investors and actors in urban development and construction are tremendous.
Ladda ned
Arbetslöshet i Göteborgsregionen 2018

Arbetslöshet i Göteborgsregionen 2018

För tredje året i följd har Göteborgsregionen lägst arbetslöshet bland storstadsregionerna. Arbetslösheten är sex gånger högre bland utrikes födda än bland inrikes födda men jobbtillväxten har varit stark.
Ladda ned