Publikationer

Visa filter
Arbetslöshet i Göteborgsregionen 2019

Arbetslöshet i Göteborgsregionen 2019

Göteborgsregionen har alltjämt den lägsta arbetslösheten bland landets storstadsregioner. Utrikes födda står för merparten av sysselsättningstillväxten i arbetskraften men utanförskapet förblir en svår utmaning för regionen. Det visar Business Region Göteborgs nya rapport Arbetslöshet.
Ladda ned
Konjunkturen #4 2018

Konjunkturrapport #4 2018

Högkonjunkturen i Göteborgsregionen har mattats av under hösten. Många av regionens branscher upplever ändå högkonjunktur, men läget är mer dämpat jämfört med i våras.
Ladda ned
Företagande 2018

Företagande 2018

Näringslivets företag i Göteborgsregionen står i fokus i denna rapport som ger en genomgång av de största företagen, utländsägda företag, utrikeshandel samt nystartade företag.
Ladda ned