Publikationer

Visa filter
Slutrapport Tillväxt Turism 2016-2018

Slutrapport Tillväxt Turism 2016-2018

Samverkansprojektet Tillväxt Turism delfinansierades av Tillväxtverket med stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden. Deltagande parter var Business Region Göteborg (projektägare), Turistrådet Västsverige och Göteborg & Co.
Ladda ned
Konjunkturrrapport

Konjunkturrapport #1 2019

Personbilsexporten växer starkt, företagens lönesumma ökar klart bättre än genomsnittet för riket, jobbtillväxten ser urstark ut och arbetslösheten är alltjämt lägst bland storstadsregionerna i Sverige. Orosmolnen ligger främst i omvärldsfaktorer på våra viktiga marknader.
Ladda ned
Arbetslöshet i Göteborgsregionen 2019

Arbetslöshet i Göteborgsregionen 2019

Göteborgsregionen har alltjämt den lägsta arbetslösheten bland landets storstadsregioner. Utrikes födda står för merparten av sysselsättningstillväxten i arbetskraften men utanförskapet förblir en svår utmaning för regionen. Det visar Business Region Göteborgs nya rapport Arbetslöshet.
Ladda ned