Publikationer

Visa filter
Konjunkturen

Konjunkturrapport #1 2018

Den senaste tidens konjunkturläge visar upp ett välmående Göteborgsregionen. Sysselsättningen fortsätter öka, företagens lönesumma ökar starkt och arbetslöshet är fortsatt lägst bland de svenska storstadsregionerna.
Ladda ned
Invest in gothenburg

Invest in Gothenburg

Gothenburg currently offers one of the biggest centrally located urban investment opportunities ever heard of in Europe
An estimated EUR 100 billion will be invested in property developments and infrastructure between 2016 and 2035. The opportunities for investors and actors in urban development and construction are tremendous.
Ladda ned
Arbetslöshet i Göteborgsregionen 2018

Arbetslöshet i Göteborgsregionen 2018

För tredje året i följd har Göteborgsregionen lägst arbetslöshet bland storstadsregionerna. Arbetslösheten är sex gånger högre bland utrikes födda än bland inrikes födda men jobbtillväxten har varit stark.
Ladda ned
Konjunkturrapport #4 2017

Konjunkturrapport #4 2017

Högkonjunkturen i Göteborgsregionen har ytterligare stärkts under hösten och förväntningarna inför våren 2018 är än mer optimistiska.
Ladda ned
Foretagande 2017

Företagande 2017

I rapporten finns statistik, fakta och analys som beskriver näringslivets struktur på en rad områden i Göteborgsregionen; var jobben finns, hur många nya företag som startas och i vilka branscher.
Ladda ned
Kompetensförsörjningsplan

Kompetensförsörjningsplan

Kompetensförsörjningsplanen för bättre jobbmatchning och ökad sysselsättning har tagits fram av Business Region Göteborg och Arbetsmarknad och vuxenutbildningsförvaltningen. I planen finns identifierat de centrala problemen med kompetensförsörjning, vilka branscher och arbetstagargrupper som ska prioriteras samt vilka centrala insatser som måste göras.
Ladda ned