Publikationer

Visa filter
Konjunkturrapport #4 2017

Konjunkturrapport #4 2017

Högkonjunkturen i Göteborgsregionen har ytterligare stärkts under hösten och förväntningarna inför våren 2018 är än mer optimistiska.
Ladda ned
Foretagande 2017

Företagande 2017

I rapporten finns statistik, fakta och analys som beskriver näringslivets struktur på en rad områden i Göteborgsregionen; var jobben finns, hur många nya företag som startas och i vilka branscher.
Ladda ned
Kompetensförsörjningsplan

Kompetensförsörjningsplan

Kompetensförsörjningsplanen för bättre jobbmatchning och ökad sysselsättning har tagits fram av Business Region Göteborg och Arbetsmarknad och vuxenutbildningsförvaltningen. I planen finns identifierat de centrala problemen med kompetensförsörjning, vilka branscher och arbetstagargrupper som ska prioriteras samt vilka centrala insatser som måste göras.
Ladda ned
Göteborgs Stads näringslivsstrategiska program Remiss

Göteborgs Stads näringslivsstrategiska program Remiss

Göteborgs Stads näringslivsstrategiska program beskriver hur staden ska arbeta med strategiska näringslivsfrågor på ett konkret, långsiktigt och målinriktat sätt. Syftet med programmet är att tydliggöra och stärka Göteborgs Stads samlade arbete gentemot näringslivet för att skapa goda förutsättningar för företagande.
Ladda ned
Konjunkturrapport #3 2017

Konjunkturrapport #3 2017

Många indikatorer fortsatt visar på ett starkt näringsliv i Göteborgsregionen. Bland annat ökar exporten av personbilar kraftigt, samtidigt som företagens lönesummetillväxt ligger på en klart högre nivå än Sverige.
Ladda ned