Fakta och statistik

Det finns många bilder av Göteborgsregionen. Här låter vi fakta och siffror ge sin.

Business Region Göteborg bedriver ett omfattande analysarbete, såväl när det gäller fakta och statistik om näringslivet i Göteborgsregionen som omvärldsbevakning av andra regioner och olika branscher. Varje kvartal kommer en konjunkturrapport där vi analyserar olika indikatorer för Göteborgsregionen. Vi sammanställer årligen publikationen Fakta & Statistik på både engelska och svenska, som visar nyckeldata om näringslivet här. Här finns ett urval av våra senaste publikationer.

Letar du efter fakta och statistik om något av regionens kluster, så kan vi hjälpa dig att hitta den. Kontakta branschansvarig för det insatsområde du är intresserad av!

Tip a friend