Sju år med positiv jobbtillväxt i Göteborgsregionen

Jämfört med riket så har sysselsättningstillväxten varit klart starkare i Göteborgsregionen under 2000-talet.

Antalet sysselsatta i Göteborgsregionen ökade med årligen med 3 procent mellan 2014 och 2016, vilket motsvarar en ökning med cirka 29 000 personer. Totalt sett finns nu cirka 518 000 sysselsatta i Göteborgsregionen. Ökningstakten för jobbtillväxten i Göteborgsregionen det senaste året ligger klart över den långsiktiga trenden för 2000-talet som är 1,6 procent per år.

Källa: SCB

Not: grafernas kategorier är interaktiva och nedladdningsbara.

Download as

Tip a friend