Insats 1 Markberedskap och fysisk planering

Bedriva en mark- och lokalförsörjning med insikt om näringslivets etablerings- och expansionsbehov.
Markberedskap och fysisk planering
Färgbox

Aktivitet 1 
Definiera och initiera en samverkansprocess för kunskapsuppbyggnad och analys av näringslivets behov med koppling till planering av mark och lokaler. Det innebär att: 

  • Definiera processen behov-analys och prioritering 
  • Identifiera interna verkställighetsforum som mottagare av resultaten av behov/analys-prioritering-processen 

Kontaktperson 
Business Region Göteborg, strategiska avdelningen på Stadsbyggnadskontoret samt strategiska avdelningen på Fastighetskontoret.  

Deltar i arbetet  
Business Region Göteborg, Stadsbyggnadskontoret, Fastighetskontoret, Älvstranden Utveckling AB, Göteborgs Hamn, Trafikkontoret, Higab, Framtiden  

Förväntat utfall 
En samverkansprocess är definierad och implementerad. 

Färgbox

Aktivitet 2 
Utveckla intern metod på SBK för möjlighet till uppföljning och sammanställning av pågående planering för olika kategorier. 

Kontaktperson 
Planavdelningen på Stadsbyggnadskontoret.  

Deltar i arbetet
TBA

Förväntat utfall 
Metoden är utvecklad. 

Färgbox

Aktivitet 3 
Genomföra kontinuerliga dialoger med kranskommunerna inom GR angående verksamhetsmark. 

Kontaktperson 
Etableringsavdelningen på Business Region Göteborg.  

Samverkansparter  
TBA

Förväntat utfall  
Årliga dialoger genomförda. 

Färgbox

Aktivitet 4 
Koppla samman det regionala samhällsbyggnadschefs-nätverket (GR) och näringslivschefsnätverket (BRG). 

Kontaktperson 
Etableringsavdelningen Business Region Göteborg.  

Deltar i arbetet
Stadsbyggnadskontoret, Fastighetskontoret och Trafikkontoret  

Förväntat utfall 
Etablerad form för samverkan och kunskapsuppbyggnad. 

 

Tip a friend