FoU i framkant

Göteborg är en av de forskningstätaste regionerna i Europa. Här finns avancerad tillverkningsindustri och samverkan mellan näringsliv, akademi och offentligt ägda verksamheter. Det skapar innovation och kompetens som stärker regionens konkurrenskraft.
FoU i framkant

Varje år investerar företag i Göteborgsregionen runt 35 miljarder kronor i forskning och utveckling, FoU. Det innebär att regionen står för 32 procent av Sveriges samlade FoU-investeringar.

Nyckelspelare är stora forskningsintensiva företag inom läkemedel och tillverkningsindustrin, som Volvo Group, Volvo Cars, AstraZeneca och Ericsson. Medvetna satsningar på kluster samt nätverk med näringsliv, akademi och offentliga verksamheter är också bidragande till att Göteborgsregionen har en framskjuten position inom FoU.

FoU skapar mervärde

Företagens investeringar inom FoU ger spridningseffekter på hela regionens ekonomi, stärker konkurrenskraften internationellt samt bidrar till framväxten av nya kunskapsintensiva tjänsteföretag. Det visar en rapport av forskare vid Lunds universitet, som genomförts på uppdrag av Business Region Göteborg.

I dag finns det cirka 43 000 personer med kvalificerad FoU-kompetens inom naturvetenskap och teknik i regionen, en ökning med 200 procent sedan 1990-talet och den snabbaste tillväxten i Sverige. Rörligheten i arbetskraften är stor vilket gör att kunskaper sprids mellan företag, branscher och från stora företag till mindre. Rapporten visar även att vi står för en förhållandevis hög andel av Sveriges patentansökningar - sett till uppfinnare med arbetsplats i regionen.

Färgbox

Visste du att…

… 7 000 högutbildade teknikarbetare årligen byter arbetsgivare i Göteborgsregionen – vilket gynnar produktiviteten
… uppfinnare med arbetsplats i Göteborgsregionen står för hälften av alla svenska patentansökningar inom transportmedel?
… ett nytt högteknologiskt jobb ger tre nya jobb i den lokala tjänstesektorn?
… 61 procent av landets samlade FoU-investeringar inom motorfordon och transportmedelsindustri görs av företag i Göteborgsregionen?
Källa: Business Region Göteborg

 

Tip a friend