Socialt Ansvar

”Tillsammans river vi murarna” är ett initiativ inom Business Region Göteborg som gör det enklare för företag och organisationer att bidra till ett socialt hållbart Göteborg. Där vi hjälps åt att riva de murar som odlar utanförskap och stänger ute stadens sanna potential. Initiativet är en del av Göteborgs Stads arbete för ett Jämlikt Göteborg.

Detta gör vi

I takt med att klyftorna i samhället ökar behöver alla som kan bidra till social hållbarhet för fler. På arbetsmarknaden, i skolan, i vardagen och i samhället i stort. Vi på Business Region Göteborg tror att det finns många företag som kan vara med och på olika sätt minska klyftor och riva murar – men inte riktigt vet hur. Kanske har ni på ditt företag pratat om att göra något. Men så kommer annat emellan. Eller så är det svårt att veta var och hur man börjar.

”Tillsammans river vi murarna ”är ett initiativ som gör det enklare för företag att engagera sig. Business Region Göteborg hjälper företag som vill ta ett större socialt ansvar genom att förmedla kunskap och kontakter samt fungera som en länk mellan näringslivet, staden och olika organisationer.


Ungdomar


GÖTEBORG ÄR INTE EN JÄMLIK STAD, MEN SKA BLI MER JÄMLIK.
För de flesta är Göteborg en bra stad att växa upp och leva i. Men skillnaderna är stora. Som göteborgare kan våra chanser i livet vara olika beroende på vilken inkomst, utbildning, arbete vi eller våra föräldrar har och beroende på om vi blir diskriminerade eller inte. För att få en mer jämlik stad måste vi alla hjälpas åt. Samhället och Göteborgs Stad genom att skapa likvärdiga förutsättningar för en bra vardag och framtid för varje göteborgare. Var och en av oss genom att ta ansvar för våra egna liv.


 

I GÖTEBORGS STAD ARBETAR 54 000 MEDARBETARE FÖR JÄMLIKHET VARJE DAG
Vi gör det för att alla i vår stad ska få en bra vardag och kunna påverka sin egen framtid. Men vi kan inte skapa en jämlik stad själva. Därför kraftsamlar vi, långsiktigt och samordnat, tillsammans med offentliga, privata och frivilliga aktörer. Vi jobbar långsiktigt och satsar i hela staden och på alla göteborgare, men mer där det behövs mest. Vi har fokus på tidiga insatser – för barn och för vuxna under hela livet. Vi kallar det Jämlikt Göteborg – hela staden socialt hållbar. Läs mer om stadens arbete för ett mer jämlikt Göteborg på goteborg.se/jamlikt


 

Färgbox

Alla vinner på en mer jämlik stad
1. Alla vinner på en sammanhållen och mer jämlik stad, inte bara enskilda områden eller grupper. Människor är friskare, mer delaktiga och känner större tillit till varandra i en jämlik stad. Och när fler mår bra kan fler bidra till att bygga ett gott samhälle. Det är bra för hela Göteborg – även för dig som idag har det allra bäst.

2. Barn kan växa upp med möjligheten att förverkliga sina drömmar. En jämlik stad innebär inte att alla är lika. Det innebär likvärdiga förutsättningar till ett bra liv oavsett exempelvis föräldrarnas utbildningsnivå, inkomst eller var i staden man bor.

3. Att arbeta för jämlikhet är en bra investering. Det är bra för den ekonomiska tillväxten i regionen i stort. Förutom att människor får ett bättre liv kostar det dessutom mindre för samhället att förebygga jämlikhet, än att ta hand om konsekvenserna.

Färgbox

Vad är jämlikhet?
Jämlikhet står för alla individers lika värde. I en jämlik stad har vi alla samma värde, rättigheter och skyldigheter. Vi har möjlighet att bestämma över våra liv och vår framtid.

 

Tip a friend