Socialt Ansvar

”Tillsammans river vi murarna” är ett initiativ inom Business Region Göteborg som gör det enklare för företag och organisationer att bidra till ett socialt hållbart Göteborg. Där vi hjälps åt att riva de murar som odlar utanförskap och stänger ute stadens sanna potential. Initiativet är en del av Göteborgs Stads arbete för ett Jämlikt Göteborg.
Socialt Ansvar

VILL DU OCH DITT FÖRETAG VARA MED?
Det ska vara enkelt för företag att engagera sig inom frågor som rör social hållbarhet. Därför erbjuder Business Region Göteborg en lotsfunktion, som är dörren in för företag och entreprenörer som vill delta i arbetet för ett mer jämlikt Göteborg.

Om du och ditt företag redan har en idé behandlar vi den utifrån fyra punkter:

· Är det en idé som är ”enkelt ordnad”? Om så är fallet kopplar vi ihop dig med eventuella befintliga initiativ (inom staden eller externt) och avslutar vårt arbete.

· Är det en idé som är mer komplex?  Då jobbar vi vidare tillsammans för att hitta en väg framåt för idén.

· Finns det något liknande? Kan företag med liknande idéer sammanföras och förverkliga det tillsammans?

· Vilka delar inom staden berörs? Hur kan staden hjälpa till att genomföra idén?

Du är också välkommen att höra av dig till oss utan en färdig idé, om du är intresserad av att höra mer om befintliga initiativ där det finns möjlighet att ansluta och engagera sig.

Ungdomar


GÖTEBORG ÄR INTE EN JÄMLIK STAD, MEN SKA BLI MER JÄMLIK.
För de flesta är Göteborg en bra stad att växa upp och leva i. Men skillnaderna är stora. Som göteborgare kan våra chanser i livet vara olika beroende på vilken inkomst, utbildning, arbete vi eller våra föräldrar har och beroende på om vi blir diskriminerade eller inte. För att få en mer jämlik stad måste vi alla hjälpas åt. Samhället och Göteborgs Stad genom att skapa likvärdiga förutsättningar för en bra vardag och framtid för varje göteborgare. Var och en av oss genom att ta ansvar för våra egna liv.


 

I GÖTEBORGS STAD ARBETAR 54 000 MEDARBETARE FÖR JÄMLIKHET VARJE DAG
Vi gör det för att alla i vår stad ska få en bra vardag och kunna påverka sin egen framtid. Men vi kan inte skapa en jämlik stad själva. Därför kraftsamlar vi, långsiktigt och samordnat, tillsammans med offentliga, privata och frivilliga aktörer. Vi jobbar långsiktigt och satsar i hela staden och på alla göteborgare, men mer där det behövs mest. Vi har fokus på tidiga insatser – för barn och för vuxna under hela livet. Vi kallar det Jämlikt Göteborg – hela staden socialt hållbar. Läs mer om stadens arbete för ett mer jämlikt Göteborg på goteborg.se/jamlikt


 

Färgbox

Alla vinner på en mer jämlik stad
1. Alla vinner på en sammanhållen och mer jämlik stad, inte bara enskilda områden eller grupper. Människor är friskare, mer delaktiga och känner större tillit till varandra i en jämlik stad. Och när fler mår bra kan fler bidra till att bygga ett gott samhälle. Det är bra för hela Göteborg – även för dig som idag har det allra bäst.

2. Barn kan växa upp med möjligheten att förverkliga sina drömmar. En jämlik stad innebär inte att alla är lika. Det innebär likvärdiga förutsättningar till ett bra liv oavsett exempelvis föräldrarnas utbildningsnivå, inkomst eller var i staden man bor.

3. Att arbeta för jämlikhet är en bra investering. Det är bra för den ekonomiska tillväxten i regionen i stort. Förutom att människor får ett bättre liv kostar det dessutom mindre för samhället att förebygga jämlikhet, än att ta hand om konsekvenserna.

Färgbox

Vad är jämlikhet?
Jämlikhet står för alla individers lika värde. I en jämlik stad har vi alla samma värde, rättigheter och skyldigheter. Vi har möjlighet att bestämma över våra liv och vår framtid.

 

Tip a friend