Nätverk för arbetsmarknadsintegration

För de flesta är Göteborg en bra stad att växa upp och leva i. Men det finns stora skillnader. Trots en stark konjunktur står ett stort antal människor utanför arbetsmarknaden, vilket påverkar allas vår framtid. Nätverket träffas därför för att diskutera mångfald och arbetsmarknadsintegration i Göteborg.
NÄTVERK

Nätverket för arbetsmarknadsintegration träffas fyra gånger per år med intentionen att gemensamt minska klyftorna i Göteborg. Målet med nätverket är att 100 föräldrar ska komma i eller närmare arbete, eftersom 5 500 barn i Göteborg lever i familjer där föräldrarna inte har ett jobb. Detta kan du vara med att bidra till! 

Under träffarna får du bland annat nätverka med andra företag, reda på vad staden gör för att göra Göteborg mer jämlikt samt lyssna till företags berättelser om deras arbete med mångfald och inkludering och hur det påverkat företaget. Framför allt får du veta hur du kan vara med och göra skillnad, med små och stora medel. Skicka in din avsiktsförklaring här. 

Nästa träff är torsdagen 5 september kl. 08.30-11.00, på Yesbox, Gamlestadsvägen 4. Varmt välkommen!

Tip a friend