Tillsammans tar vi socialt ansvar

Vill ditt företag ta ett större socialt ansvar? Inom ramen för ”Tillsammans river vi murarna” erbjuder Business Region Göteborg
Tillsammans tar vi socialt ansvar


Lots. Det ska vara enkelt för företag att engagera sig inom frågor som rör social hållbarhet. Därför finns en lotsfunktion, som är dörren in för företag som vill delta i arbetet för ett mer jämlikt Göteborg. Vi ser till att företag får kontakt med rätt personer och pågående arbete i staden. Vi guidar och stöttar i processen.

• Mötesplatser. Vårt uppdrag är att bistå regionens näringsliv med kunskap, kontakter och arenor för samverkan. Vi anordnar seminarier och informationsträffar, workshops och nätverk där kunskap, idéer och goda exempel om social hållbarhet kan spridas och samverkan uppstå.

• Konkreta insatser. Trots en stark arbetsmarknad med rekordlåga arbetslöshetssiffror, står ett stort antal människor utanför arbetsmarknaden. Här behövs ditt företag! Med en insats på 1–3 timmar kan ditt företag vara med stötta personer på vägen till arbete.

• Utveckla idéer från näringslivet. Vi kan hjälpa till att utveckla och konkretisera planer och idéer som ditt företag har. Och vi kan jobba vidare tillsammans med ditt företag och aktörer i staden för att hitta en väg framåt för idén.

 

Har du frågor eller idéer? Du är naturligtvis välkommen att höra av dig till oss utan en färdig idé, om du är intresserad av att höra mer om befintliga initiativ där det finns möjlighet att ansluta och engagera sig.

Tip a friend