Tillväxtregion i världsklass

Göteborgsregionen har en tillväxt i världsklass. Flera jämförelser placerar regionen högt internationellt när det gäller konkurrenskraft och framtidspotential. Satsningar inom områden som infrastruktur ska stärka vår position som en hållbar region att leva och verka i.
Tillväxtregion

Det finns många exempel som illustrerar Göteborgsregionens positiva utveckling. Sedan år 2000 har invånarantalet ökat med 152 000 personer och redan 2017 väntas befolkningen passera miljonstrecket. Samtidigt har drygt 102 000 nya arbetstillfällen tillkommit och i dag har regionen ett varierat näringsliv med över 750 olika branscher.

Strategi för tillväxt

För att möta näringslivets förändrade behov och stärka regionens konkurrenskraft har Göteborgsregionen antagit en strategi för hållbar tillväxt. 2030 ska den lokala arbetsmarknaden omfatta 1,75 miljoner invånare. Bostäder samt kontor ska byggas och kollektivtrafiken ska stärkas genom satsningar på infrastruktur. Miljarder investeras i bland annat Västsvenska paketet, som ska knyta samman Västsverige, och en höghastighetsjärnväg mellan Borås och Göteborg.

Placeringar i olika jämförelser:

Nummer ett i Sverige: Den årliga tillväxttakten i lönesumma har under perioden 2000-2015 varit starkast i Göteborgsregionen med strax över tre procent per år.  En ökning av lönesumman visar bland annat att fler anställs och att företagen betalar högre löner.
Nummer tio: När forskningsinstitutet BAK Basel jämförde Europas storstadsregioner rankades Göteborgsregionen som nummer tio av 117 gällande framtida tillväxtpotential.
Plats sex: Enligt Regional Entrepreneurship and Development Index 2014 rankas på en sjätte plats av 125 regioner. Här finns stor potential för utveckling av nya idéer och företag.
Plats nio: Bland europeiska storstäder och regioner hamnar Göteborg på nionde plats, av 468 när det gäller bäst IT- och logistikinfrastruktur.
Plats 12: Enligt World's Most Inventive Cities ranking hamnar Göteborg på en tolfte plats av 250 städer.

Färgbox

Visste du att…

Göteborgsregionens ekonomiska utveckling växt med 30 procent under 2000-talet? Samtidigt har invånarantalet ökat med 13 procent medan vårt koldioxidutsläpp är oförändrat.
61 procent av landets totala investeringar i FoU inom motorfordon och transportmedelsindustrin sker av företag i Göteborgsregionen?
minst 40 procent av resorna i Göteborgsregionen ska göras med kollektivtrafik 2025?
Göteborgsregionen ska tillföra 105 000 bostäder till 240 000 invånare samt 110 000 nya arbetsplatser tills 2035?

Källa: Business Region Göteborg

 

Tip a friend