Samverka

Rubrik

Samverka för hållbar tillväxt

Background Image
Samverka för hållbar tillväxt
Text
Vi skapar hållbar tillväxt genom att aktivt arbeta och samverka för kluster- och branschutveckling i Göteborgsregionen. Det gör vi genom att identifiera styrkeområden, knyta samman människor från företag, akademi och offentlig verksamhet i värdefulla nätverk. Vi initierar branschsamarbeten som leder till kommersiellt bärkraftiga innovationer. Vi hjälper gärna ditt företag att bli en del av något större.

Hitta rätt nätverk och mötesplatser för ditt företag

Vilken bransch du än verkar i har vi ett stort nätverk i hela regionen. Vill du träffa andra i samma situation eller hitta nya samarbetspartners från andra branscher? Vi hjälper dig med kontakterna.

Läs mer om nätverk och mötesplatser här
nätverk och mötesplatser

Testbäddar

Body
I Göteborgsregionen testar vi gärna. Här finns ett flertal olika testbäddar där samverkan är en nyckel. Här kan du hitta mer information om vilka de är, vem som kan vara med och hur man kommer i kontakt.
Här hittar du mer information om regionens testbäddar

Innovation - vi hjälper dig med din idé

Göteborgsregionen tillhör en av världens mest innovativa regioner. Vi på Business Region Göteborg hjälper dig hitta rätt för att ta din idé till verklighet.

Vi hjälper dig med innovation
Vi hjälpler dig med innovation

Kluster- och innovationsutveckling i regionen

Vi utvecklar Göteborgsregionens näringsliv och hjälper företag att bli mer innovativa. Kanske har vi redan hjälpt ditt företag utan att du tänkt på det? Låt oss förklara hur vi gör och vad ett kluster egentligen är.

Läs mer om hur vi jobbar
Cluster with us

Gothenburg Climate Partnership - näringsliv och stad i samverkan för klimatet

Gothenburg Climate Partnership (GCP) är ett långsiktigt samarbete mellan näringslivet i Göteborgsregionen och Göteborgs Stad som arbetar aktivt för att minska vår klimatpåverkan. Vi är övertygade om att vägen till lägre koldioxidutsläpp går via mätbara, handfasta projekt med fokus på klimatnytta. I GCP kan vi uträtta saker som ett enskilt företag inte klarar själv, men som blir möjliga genom samarbete och samverkan.

Är du nyfiken och vill veta mer? Läs här
Gothenburg Climate Partnership - näringsliv och stad i samverkan för klimatet

Studiebesök i regionen - Green Gothenburg

Green Gothenburg är Göteborgs stads plattform för att skapa möten mellan regioner, städer och företag genom kvalitativa studieturer bland stadens gröna systemlösningar.

Hitta inspiration till gröna systemlösningar
Hitta inspiration till gröna systemlösningar

Transnationella samarbeten

För att vara globalt konkurrenskraftiga samverkar vi i ett antal olika transnationella samarbeten.

Transnationella samarbeten
Transnationella samarbeten
Background image

Fakta och statistik om tillväxt

Body

Här låter vi fakta och siffror ge sin bild av Göteborgsregionen.

750 olika branscher finns representerade i Göteborgsregionen
Fakta och statistik