Samverka

Rubrik

Samverka för hållbar tillväxt

Background Image
Samverka för hållbar tillväxt
Text
Vi skapar hållbar tillväxt genom att aktivt arbeta och samverka för kluster- och branschutveckling i Göteborgsregionen. Det gör vi genom att identifiera styrkeområden, knyta samman människor från företag, akademi och offentlig verksamhet i värdefulla nätverk. Vi initierar branschsamarbeten som leder till kommersiellt bärkraftiga innovationer. Vi hjälper gärna ditt företag att bli en del av något större.

Kluster och Innovation

Vi utvecklar Göteborgsregionens näringsliv och hjälper företag att bli mer innovativa. Kanske har vi redan hjälpt ditt företag utan att du tänkt på det? Låt oss förklara hur vi gör och vad ett kluster egentligen är.

Läs mer om hur vi jobbar
Cluster with us

Testarenor

Body
I Göteborgsregionen testar vi gärna. Här finns ett flertal olika testarenor där samverkan är en nyckel. Här kan du hitta mer information om vilka de är, vem som kan vara med och hur man kommer i kontakt.
Här hittar du mer information om regionens testarenor

Hitta rätt nätverk och mötesplatser för ditt företag

Vilken bransch du än verkar i har vi ett stort nätverk i hela regionen. Vill du träffa andra i samma situation eller hitta nya samarbetspartners från andra branscher? Vi hjälper dig med kontakterna.

Läs mer om nätverk och mötesplatser här
Find networks and meeting places
Background image

Fakta och statistik om tillväxt

Body

Här låter vi fakta och siffror ge sin bild av Göteborgsregionen.

750 olika branscher finns representerade i Göteborgsregionen
Fakta och statistik