Göteborgs Stads näringslivsstrategiska program

Göteborgs Stads näringslivsstrategiska program är en karta över hur staden ska arbeta med strategiska näringslivsfrågor och vad som ska göras. Det övergripande målet är att skapa förutsättningar för minst 120 000 nya jobb fram till 2035.
Citat

Vi arbetar för att Göteborgsregionen ska bli en av de storstadsregioner i Europa som är bäst på att tillvara kompetens och attrahera talang, erbjuda bäst förutsättningar för hög och hållbar tillväxt samt bäst klimat för företagande och innovation.  

Avsändare

Pia Areblad, ansvarig för Göteborgs Stads näringslivsstrategiska program 

Ett program som bygger på öppenhet och samverkan 

Kärnan i programmet är stadens och regionens förmåga att vara öppen och lyssna på näringslivet, anta utmaningarna tillsammans med inte mindre än 35 intressenter samt att agera gemensamt för att uppnå och behålla ett gynnsamt företagsklimat. Det är definierat i detalj vad alla 35 organisationer i Göteborgs stad och Göteborgsregionen ska göra, vem som ska göra vad, när det ska göras och hur det ska följas upp. Det framgår också tydligt att målsättningen handlar om att vara en spelare på europeisk nivå.  Programmet bygger på sex strategier;

  • Kompetensförsörjning: Göteborg tillvaratar och attraherar kompetens. 
  • Attraktionskraft: Göteborg är en attraktiv plats att besöka, bo och verka i. 
  • Infrastruktur och tillgänglighet: Göteborg har en fungerande infrastruktur och god tillgänglighet.
  • Markberedskap och fysisk planering: Göteborg erbjuder bra lokaler och verksamhetsmark i rätt lägen. 
  • Företagsklimat: I Göteborg är det enkelt att driva företag.
  • Innovationskraft: Göteborg stärker näringslivets förutsättningar för innovation. 

Under varje strategi finns ett antal insatser för vad som ska göras. Vi ska bland annat utveckla samverkan mellan skola och näringsliv, skapa tillåtande miljöer som främjar entreprenörskap, ställa om till en smart stad och arbeta aktivt med attityder och förståelse för företag hos politiker. Här är listan över alla de aktiviteter som ska genomföras >>

Citat

Business Region Göteborg har en av de bästa europeiska strategierna för entreprenörskap!

Avsändare

AXEL JOSEFSON, KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE I GÖTEBORG

EU-pris till strategin bakom Göteborg Stads näringslivsstrategiska program   

Business Region Göteborg får i år ta emot priset “European Entrepreneurial Region Award 2020” (EER Award 2020) för allt arbete bakom programmet. 
Europeiska Regionkommittén (CoR) i Bryssel utser varje år EU-regioner som visar en enastående och innovativ entreprenöriell strategi.  För Business Region Göteborgs del lyfter man särskilt fram den inkluderande arbetsprocessen som byggt på dialog, involvering och stark samverkan mellan Göteborgsregionens tretton kommuner, näringslivet, akademi och andra offentliga aktörer. CoR berömmer det strukturerade tillvägagångssättet för att definiera regionens utmaningar och mål.

Näringslivstrategiskt program

 

Här kan du läsa om andra näringslivsprogram i Göteborgsregionen

Partille kommun har infört #topp10till2020 – ett utvecklingsprogram för att synliggöra kommunens arbete att kontinuerligt utveckla och förbättra servicen till de lokala företagen. 

Mölndals stads näringslivsstrategiska program beskriver hur staden ska arbeta med strategiska näringslivsfrågor på ett konkret, långsiktigt och målinriktat sätt.

Ale kommuns näringslivsstrategiska program för ett starkt näringsliv med lönsamma och hållbara företag. 

Tip a friend