Hitta inspiration till gröna systemlösningar

Göteborg har på relativt kort tid gått från att vara en förorenad varvsstad i kris till att bli en attraktivare och grönare storstad vid havet. Green Gothenburg, som drivs av Business Region Göteborg på uppdrag av Göteborgs Stad, tar emot delegationer från städer och regioner som söker inspiration kring gröna systemlösningar.
GREEN GOTHENBURG – EN HÅLLBAR STAD, ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

Göteborgs historia, läge och struktur har skapat många förutsättningar till att vi idag är en stark innovativ stad med stor samverkan, många hållbara systemlösningar och flera företag som levererar miljötekniska lösningar till en smart hållbar stad.

Green Gothenburg - studieturer i en hållbar stad, öppen för världen

Green Gothenburg är Göteborgs stads plattform för att skapa möten mellan regioner, städer och företag genom kvalitativa studieturer bland stadens gröna systemlösningar.

Är ni en region, stad eller organisation som har behov att hitta system som kan lösa era klimatproblem? Vi på Green Göteborg tar emot delegationer från hela världen som letar inspiration genom att lära sig om hur Göteborg löst de klimatproblem vi stått inför och hur vi arbetar tillsammans i vår strävan att minska på vår klimatpåverkan.

Hitta din studietur

På Green Gothenburg www.greengothenburg.se (webbplats på engelska) kan ni som stad, region, organisation eller företag söka information om vad Göteborg är bra på inom hållbarhet. Där lyfter vi våra starka områden; hållbara transporter, energi, avfallshantering och stadsutveckling. Här hittar du också företag från Göteborgsregionen som bidrar till de hållbara systemlösningar – såsom fjärrvärmesystem och avfallssystem – som vi visar upp i samband med studiebesök här.

Bidrar ditt företag till ett sådant system läs mer under våra branschsidor>>

Goda råd är inte dyra

Green Gothenburg, som drivs av Business Region Göteborg på uppdrag av Göteborgs Stad, är en neutral aktör utan eget vinstintresse. Vårt uppdrag är att skapa en hållbar region och bättre villkor för företagen så att Göteborgsregionen fortsätter att utvecklas. Kontakta oss för att få veta mer.

Följ Green Gothenburg på webben, Twitter och LinkedIn

Tip a friend