Innovation

Göteborgsregionen tillhör en av världens mest innovativa regioner. Vi på Business Region Göteborg hjälper dig hitta rätt för att ta din idé till verklighet.
Innovation

Innovationsutveckling

Innovationer möjliggör långsiktig tillväxt och jobbskapande. Göteborgsregionen står för många av Sveriges innovationer. Om ditt företag kan bidra till innovationsutvecklingen i vår region, har Business Region Göteborg många intressanta mötesplatser och forum för dig.

Vi hjälper dig att hitta rätt

I Göteborgsregionen finns många aktörer som jobbar innovationsfrämjande. Om du har en innovation eller en innovativ idé och inte vet vart du ska vända dig för vidare utveckling, så kontakta Business Region Göteborg. Vi lotsar dig till rätt instans och tipsar om relevanta nätverk och mötesplatser där du kan hitta potentiella partners för samverkan, affärsutveckling och finansiering. Här listar vi relevanta innovationsaktörer som du kan behöva för att förverkliga din idé.

När du behöver låna stadens infrastruktur

Vi kan hjälpa dig att se vilka möjligheter som finns att ta del av Göteborgs Stads fysiska och digitala infrastruktur. Du kanske har en idé kring en app som kräver data inom energimätning, trafik eller miljö? Här finns relevant data att tillgå.

Staden kan vara en kund eller så kan staden upplåtas som testbädd – ElectriCity banar väg för detta. Våga fråga oss om vad det är för testbädd du söker. 

Därför jobbar vi med innovation

Rekommendationen för Västsverige i rapporten EU Innovation Scoreboard 2015:4 är att stärka den regionala samordningen av stöd och att stärka samverkan mellan olika aktörer. Det behövs också mer stimulans för entreprenörskap och innovation i små och medelstora företag, men även stöd för att uppgradera den traditionella industrin. Utmaningarna för Västsverige och Sverige är att ytterligare förstärka förutsättningarna för innovation genom ökade investeringar i humankapital och FoU, men framförallt att öka affärsnyttan av det omfattande innovationsarbete som redan bedrivs.

Mindre företag är viktiga för tillväxt och FoU därför att de skapar sysselsättning inom och utom företaget. Och mindre företag injicerar kunskap i större företag och är innovationsdrivande.

Vi på Business Region Göteborg har fått i uppdrag av Göteborgs Stad att jobba drivande med innovation och vi vet vilka faktorer som gynnar ett gott innovationsklimat. På olika sätt jobbar vi med dessa för att du som företag ska kunna verka i en utvecklande miljö. Vi vill öka antalet kommersialiserade innovationer, säkerställa regionens kompetensförsörjning och bidra till ökad tillgång till kapital.

Färgbox

Håll utkik i vårt kalendarium

Vi anordnar allt ifrån innovationsupphandlingsseminarier till innovationstävlingar som Open Innovation Day och SOLution Göteborg.

 

Tip a friend