Testarenor

Vi är med och driver demonstrations- och utvecklingsprojekt i samverkan mellan olika parter. Göteborg utgör en levande testarena för innovativa och hållbara lösningar. Just nu bland annat för ElectriCity, där en ny typ av elektifierad buss testas, som ska stanna inomhus.

Vi har goda erfarenheter av att driva och medverka i olika typer av demoprojekt. Som neutral aktör kan vi driva och samordna projekt där många parter med kompletterande kompetenser kan stråla samman och tillsammans utveckla nya lösningar, som sedan kan testas i verklig stadsmiljö.

Vår strävan är att det inom respektive projekt utvecklas kompetens och koncept med nya lösningar, som på sikt kan exporteras eller attrahera investeringar och etableringar till regionen.

Några av stadens testarenor:

ElectriCity – Göteborgs gator testarena för elbuss.

The Fossil Free Energy District (FED) -  ett nytt sätt att överföra och handla med överskottsenergi.

HSB Living Lab – ett hus som samtidigt som det är boende för studenter och gäststuderande också är en forskningsarena.

DriveMe – Göteborgs gator testarena för 100 självkörande bilar.

Testarena Älvstaden - prövar nya modeller och tekniker – socialt, ekologiskt och ekonomiskt.

Tip a friend