Så här hjälper vi ditt företag

Med dig som företagare i fokus skapar vi kontakter, kunskapsöverföring och relationer mellan aktörerna i ett kluster; företag, offentliga aktörer, akademi/institut, kapital/finansiärer, utbildningssektorn, den globala marknaden och andra branschkluster. Läs mer om hur vi kan hjälpa ditt företag här nedan.
kluster

Vi guidar dig i innovationssystemet och har kunskap om vart man kan vända sig för samverkan. Vi arbetar med kluster- och innovationsutveckling i hela Göteborgsregionen.
Här kan du läsa mer om hur vi hjälper regionens företag:

Vi hjälper dig att öppna dörrar till kapital och investeringar

Har du en bra idé och vet att den skulle kunna bli lönsam, men behöver finansiering? Vi har ett nära samarbete med flera organisationer som erbjuder olika typer av finansieringsstöd. Vi kan guida och rådge dig som funderar på att söka ekonomisk hjälp från EU-stöd eller EU-program, eller vill veta hur man gör en EU-ansökan. Via det europeiska affärsnätverket Enterprise Europe Network kan vi kostnadsfritt hjälpa dig med information och råd i frågor kring EU-finansiering. Läs mer om Enterprise Europe Network > 

Vi hjälper företag att attrahera investeringar eller exportera sina hållbara produkter, teknik och tjänster, genom att sätta företaget i kontakt med relevanta delegationer som besöker regionen. Under dessa delegationsbesök matchar vi företag som får möjlighet att visa upp sina lösningar i ett affärsnära sammanhang. Vi samlar detta erbjudande i vår verksamhet Green Gothenburg. Läs mer om Green Gothenburg >
Här kan du hitta fler möjligheter till finansiering >>

Här kan du läsa exempel på hur det kan gå till  >>  
 

Vi hjälper dig att öppna dörrar till forskningen

Forskningen spelar stor roll bland de aktörer som stödjer företag i innovationsprocessen. Vi kan se till att du får rätt kontakt med forskare på universitet och institut. Vi driver också strategiska samverkansinitiativ, processer och mötesplatser där du som företagare kan möta forskning, akademi och institut. Ett exempel på detta är Göteborgsregionens Testbäddar. Testbäddar är delade utvecklingsmiljöer där företag, akademi och andra aktörer kan samverka.

Tillsammans med Göteborgs universitet, Chalmers och RISE driver vi Testbädd Göteborg - en långsiktig satsning för att utveckla testbäddsmiljöer i regionen, så att du som företagare snabbare ska kunna utveckla, testa och marknadsintroducera dina produkter eller tjänster. Läs mer om Testbädd Göteborg >>

Här kan du läsa exempel på hur det kan går till >>
 

Vi hjälper dig att komma ut i världen

Vi hjälper små- och medelstora företag med deras export och internationalisering genom ett flertal olika erbjudanden i form av; matchmaking mot hitresta delegationer genom Green Gothenburg, arrangemang av delegationsresor till städer/regioner och kluster som vi samverkar med runt om i världen för att möta kunder, beslutsfattare, investerare mfl.

Affärsnätverket EEN, Enterprise Europe Network som finns i fler än 60 länder, har både bred och djup kunskap och kontakter inom de flesta branscher. Som aktör inom EEN kan vi matcha dig med kvalificerade affärskontakter och samarbetspartners inom EU, och vi kan också ge råd kring din internationalisering. Läs mer om Enterprise Europe Network >> 

Genom att initiera och delta i transnationella samarbetennätverk och mötesplatser skapar vi internationella affärsmöjligheter och kundkontakter för dig som företagare i regionen. Läs mer om våra aktuella samarbetsprojekt här >>

Vi finns också på plats i Bryssel på Göteborgs Stads Brysselkontor för att öka din och vår möjlighet att påverka den europeiska marknaden. Vi kan bistå dig med kontakter till rätt aktörer i Bryssel. Läs mer här > eller kontakta vår kollega Ulrike.

Här kan du läsa exempel på hur det kan går till >>
 

Vi hjälper dig att hitta nya företagskontakter & samarbetspartners

Vi hjälper dig när du vill öka din samverkan mellan näringsliv-politik-akademi; med stora som små företag, universiteten, offentlig verksamhet och/eller andra branscher. Vårt huvuduppdrag är att arbeta med regionens klusterutveckling och innovation. Enkelt uttryckt handlar det om att skapa nära samverkan mellan företagen, akademin och offentlig verksamhet. Här listar vi relevanta nätverk och mötesplatser för samtal samverkan och utveckling. Läs mer här >>

Hållbarhet - ekologisk och social

Har ditt företag insett att den egna affären blir starkare med en starkare hållbarhetsprofil? Vill ni göra skillnad för klimatet? Då finns Gothenburg Climate Partnership - ett samarbete mellan näringslivet i Göteborgsregionen och Göteborgs Stad som arbetar aktivt för att minska vår klimatpåverkan. Läs mer här >>

Har ditt företag insett att ni behöver en hållbar affärsstrategi med fokus på social hållbarhet? Vill ni bidra till att minska klyftor, att unga ska gå ut grundskola och gymnasium med godkända betyg, att fler får arbete och trygghet - men inte vet riktigt hur? Då finns Tillsammans river vi murarna - ett initiativ där vi gör det enkelt för dig som företagare att arbeta med social hållbarhet. Vi har kontakterna och kunskapen och hjälper era att komma igång. Läs mer >>

Här kan du läsa exempel på hur det kan gå till >> 
 

Vi hjälper dig att lyckas med din innovation

Vårt huvuduppdrag är att arbeta med regionens klusterutveckling och innovation. Enkelt uttryckt handlar det om att skapa en nära samverkan mellan företagen, akademin och offentlig verksamhet. Innovationer möjliggör långsiktig tillväxt och jobbskapande. Om ditt företag kan bidra till innovationsutvecklingen i vår region, har Business Region Göteborg många intressanta mötesplatser och forum för dig. Läs mer här >> 

I Göteborgsregionen finns många aktörer som jobbar innovationsfrämjande. Om du har en innovation eller en innovativ idé men inte vet vart du ska vända dig för vidare utveckling, så kontakta Business Region Göteborg. Vi lotsar dig till rätt instans och tipsar om relevanta nätverk och mötesplatser där du kan hitta potentiella partners för samverkan, affärsutveckling och finansiering. Här listar vi relevanta innovationsaktörer som du kan behöva för att förverkliga din idé.

Vi kan hjälpa dig att se vilka möjligheter som finns att ta del av Göteborgs Stads fysiska och digitala infrastruktur. Du kanske har en idé kring en app som kräver data inom energimätning, trafik eller miljö? Här finns relevant data att tillgå. Staden kan vara en kund eller så kan staden upplåtas som testbädd. Våga fråga oss om vad det är för testbädd du söker. 

Business Region Göteborgs innovationslabb är en plattform för innovation med kraft från kreatörer. Här sammanför vi kreatörer med industri, handel och offentlig sektor för att skapa nya företag, produkter och tjänster utifrån en gemensam frågeställning. Tillsammans tar vi innovationen till nya höjder! Läs mer >>

Affärsnätverket EEN erbjuder innovationscoaching. Här coachas du att stärka din förmåga att skapa nya innovationer som ger verkligt värde för befintliga och nya kunder. Tillsammans ser vi till att ditt företag klarar av att generera, utveckla och lansera nya tjänster, processer, produkter, samt affärs- och organisationsmodeller för att möta framtidens utmaningar. Läs mer >>

Här kan du läsa exempel på hur det kan gå till >>

 

Vi hjälper dig att överbrygga kompetensgap

Vi kan hjälpa till att synliggöra ditt företags eller din branschs brist på kompetens och överbrygga kompetensglapp som hindrar ditt företags eller klusters utveckling. 

Här kan du läsa exempel på hur det går till >>

 

Klustermodellen - så jobbar vi

Tip a friend