Näringslivsstrategiskt program

Till 2035 ska vi skapa 120 000 nya jobb! Det låter kanske långt bort, men det rör redan på sig. Göteborgs Stads näringslivsstrategiska program är en karta över hur staden ska utvecklas och vad som ska göras. Vi ska göra Göteborg till en förebild för förmågan att samarbeta och där näringslivet har fullt stöd från staden.
Citat

Göteborgs Stads näringslivsstrategiska program kommer att vara en grundbult för att staden ska kunna leva upp till förväntningarna i det utvecklingssprång vi står.

Avsändare

Eva Hessman, stadsdirektör Göteborg Stad.

Så ska Göteborg bli bäst i Europa allra senast 2035

Göteborgs Stads näringslivsstrategiska program beskriver hur staden ska arbeta med strategiska näringslivsfrågor på ett konkret, långsiktigt och målinriktat sätt. Det övergripande målet är att skapa förutsättningar för minst 120 000 nya jobb fram till 2035. Det innebär bland annat att vi ska utveckla samverkan mellan skola och näringsliv, skapa tillåtande miljöer som främjar entreprenörskap, ställa om till en smart stad och arbeta aktivt med attityder och förståelse för företag hos politiker. Utifrån de utmaningar som Göteborg och regionen står inför har sex strategiska områden identifierats:

  • Kompetensförsörjning
  • Attraktionskraft
  • Infrastruktur och tillgänglighet
  • Markberedskap och fysisk planering
  • Företagsklimat
  • Innovationskraft

Ska Göteborgs Stad lyckas uppnå målbild och mål i det näringslivsstrategiska programmet måste ett strategiskt arbete drivas inom samtliga dessa områden. Pia Areblad, ansvarig Göteborgs Stads näringslivsstrategiska programt, menar att alla måste bidra för att skapa ett bättre förutsättningar för företagande. Vi har stora utmaningar kring exempelvis kompetensförsörjningen som vi inte löser om vi inte krokar arm och samverkar. Det finns en stor öppenhet från staden att samarbeta med näringslivet och en uttalad vilja från näringslivet att bidra till att lösa dessa utmaningar. Nu gäller det att komma till handling – att snabbt visa att vi tar små steg och börjar leverera på programmet.

Näringslivstrategiskt program

Här kan du läsa om andra näringslivsprogram i Göteborgsregionen

Partille kommun har infört #topp10till2020 – ett utvecklingsprogram för att synliggöra kommunens arbete att kontinuerligt utveckla och förbättra servicen till de lokala företagen. Läs mer om "topp10till2020 här

 

Tip a friend