Insats 2 Innovationskraft

Positionera staden som internationellt ledande test- och demomiljö för hållbara lösningar på samhällsutmaningar.
Innovationskraft
Färgbox

Aktivitet 1
På ett strategiskt sätt skapa förutsättningar för inköp som möjliggör nya lösningar på samhällsutmaningar genom att erbjuda stöd och kompetens inom inköp och upphandling. 

Kontaktperson
Förvaltningen inköp och upphandling

Deltar i arbetet
Berörda förvaltningar och bolag i staden 

Förväntat utfall
Fem kategoristyrningsprojekt* initierade 

Färgbox

Aktivitet 2 
Inkludera förvaltningen för Inköp och upphandling i tidiga skeden av stadens utveckling av testbäddar. 

Kontaktperson
Förvaltningen inköp och upphandling

Deltar i arbetet 
Berörda förvaltningar och bolag i staden 

Förväntat utfall
Förvaltningen för inköp och upphandling medverkar i minst tre projekt/testbäddar

Färgbox

Aktivitet 3 
Tillgängliggöra stadens data. 

Kontaktperson
Intraservice

Deltar i arbetet
Berörda förvaltningar och bolag i staden  

Förväntat utfall
Pågår. 25 nya dataset.   

Färgbox

Aktivitet 4 
Återkommer  

Kontaktperson
Maria Strömberg, chef, kluster och innovation på Business Region Göteborg. Kontakta henne med dina tankar och idéer maria.stromberg@businessregion.se 

Deltar i arbetet
Återkommer 

Förväntat utfall
Återkommer 

 

Tip a friend