Insats 4 Innovationskraft

Satsa aktivt på kreativa näringar (KKN) som katalysator för innovation.
Innovationskraft
Färgbox

Aktivitet 1 
Sammanställa samt synliggöra hur stödsystemen till KKN ser ut för att kunna agera som katalysatorer för innovation. 

Kontaktperson
Kulturförvaltningen

Deltar i arbetet
Business Region Göteborg och Västra Götalandsregionen  

Förväntat utfall
Genomfört

Färgbox

Aktivitet 2 
Synliggöra KKN:s potential för innovationsprocesser. 

Kontaktperson
Rasmus Hayman, områdesansvarig kulturella och kreativa näringar på Business Region Göteborg. Kontakta honom med dina tankar och idéer rasmus.hayman@businessregion.se 

Deltar i arbetet  
Kulturförvaltningen 

Förväntat utfall
Genomfört med kontinuerlig process. 

 

Tip a friend