Insats 2 Kompetensförsörjning

Utveckla relevanta utbildningar som arbetslivet efterfrågar på alla nivåer.
Kompetensutveckling
Färgbox

Aktivitet 1 
Säkerställa att de branschvisa kompetensråden bidrar till relevanta utbildningar och att ett systematiskt arbetssätt implementeras från grundskola till akademin. 

Kontaktperson 
Utvecklings/teamledare på Göteborgsregionen 

Deltar i arbetet
Arbetsmarknad och vuxenutbildning, Utbildningsförvaltningen, Göteborgsregionen, Arbetsförmedlingen, Göteborgs Universitet och Chalmers 

Vårt förväntade utfall
Ett kvalitetssäkrat och systematiskt arbetssätt är på plats. 

Färgbox

Aktivitet 2 
Etablera en process där YH-väst stärker sin marknadsföring av utbildningsformen mot branscher/företag samt intensifiera påverkansarbetet för fler beviljade platser i efterfrågade branscher. 

Kontaktperson 
Arbetsmarknadsstrateg på Arbetsmarknad och vuxenutbildning   

Deltar i arbetet
Utbildningsförvaltningen, YH-västs medlemmar och Göteborgsregionen 

Vårt förväntade utfall
Andel beviljade ansökningar ska öka i Västra Sverige i relation till övriga regioner. 

Färgbox

Aktivitet 3 
Systematisera metoden Flexication, (antagning, planering, validering m.m.), samt identifiera nya branscher där Flexication kan bidra. 

Kontaktperson 
Vuxenutbildningschef på Arbetsmarknad och vuxenutbildning  

Deltar i arbetet
Utbildningsförvaltningen, YH-västs medlemmar och Göteborgsregionen 

Vårt förväntade utfall
Definierad och kvalitetssäkrad process av Flexication. Identifierat 3 – 5 nya branschinriktningar. 

Färgbox

Aktivitet 4 
Erbjuda Göteborgs stads stegkoncept till fler målgrupper, utöver befintliga, genom breddad rekrytering samt utifrån marknadens behov verka för fler branscher och yrkesinriktningar. 

Kontaktperson 
Utvecklingschef på Arbetsmarknad och vuxenutbildning 

Deltar i arbetet
Utbildningsförvaltningen, YH-västs medlemmar och Göteborgsregionen 

Vårt förväntade utfall
Fem ytterligare branschinriktningar tar del av konceptet. 

 

Tip a friend