Insats 3 Kompetensförsörjning

Aktivt stödja utvecklingen av akademin i staden.
Kompetensutveckling
Färgbox

Aktivitet 1 
Utveckla Studentforums påverkansmöjligheter som arena för dialog mellan staden och akademin. 

Kontaktperson 
Utvecklings/teamledare på Göteborgsregionen 

Deltar i arbetet
Göteborgs Universitet, Chalmers och studentkårerna  

Vårt förväntade utfall
Antal politiska initiativ med utgångspunkt från dialogerna. 

Färgbox

Aktivitet 2 
Vidareutveckla samarbetet med akademin utifrån i de regionala branschvisa kompetensråden. 

Kontaktperson 
Planeringsledare på Stadsledningskontoret 

Deltar i arbetet
Business Region Göteborg, Göteborgs Universitet, Chalmers 

Vårt förväntade utfall 
GU och CTH ska vara representerade i relevanta kompetensråd. 

Färgbox

Aktivitet 3 
Etablera ett hållbart samarbete som stimulerar kunskapsöverföring mellan staden och akademin och som bidrar till näringslivets utveckling. 

Kontaktperson 
Planeringsledare på Stadsledningskontoret 

Deltar i arbetet
Göteborgs Universitet, Chalmers och stadshus 

Vårt förväntade utfall
Samverkansavtal mellan stad och GU/CTH 2021. 

Färgbox

Aktivitet 4 
Etablera kunskapsöverföring mellan akademin och staden för att utveckla ledning och styrning med utgångspunkt ifrån besöksnärings-, innovations- och näringslivsstrategiskt program. 

Kontaktperson 
Planeringsledare på Stadsledningskontoret 

Deltar i arbetet
Stadshus, Business Region Göteborg, Göteborgs Universitet, Chalmers och Göteborg & Co 

Vårt förväntade utfall
Förslag framtaget Q4 2020. 

 

Tip a friend