Insats 4 Kompetensförsörjning

Utveckla möjligheten till fortbildning och kontinuerligt lärande på arbetsplatsen.
Kompetensutveckling
Färgbox

Aktivitet 1 
Utveckla antagningsprocessen, så att fler anställda vill och kan tillgodogöra sig utbildningar och insatser. 

Kontaktperson 
Vuxenutbildningschef på Arbetsmarknad och vuxenutbildning  

Deltar i arbetet
Göteborgsregionen 

Vårt förväntade utfall
Definierad och utvecklad mottagar- och antagnings-process. 

Färgbox

Aktivitet 2 
Paketera och erbjuda kompetensverktyg till SME samt vägledning till befintliga medarbetare. 

Kontaktperson 
Anna-Lena Johansson, verksamhetsstrateg på Business Region Göteborg. Kontakta henne med dina tankar och idéer anna-lena.johansson@businessregion.se   

Deltar i arbetet  
Arbetsmarknad och vuxenutbildning 

Vårt förväntade utfall
200 företag har använt verktygen och 100 medarbetare har använt vägledningen. 

Färgbox

Aktivitet 3 
Ta fram utbildningar och metoder som möter marknadens behov av innehåll och flexibilitet. 

Kontaktperson 
Vuxenutbildningschef på Arbetsmarknad och vuxenutbildning  

Deltar i arbetet  
Business Region Göteborg, Utbildningsförvaltningen och Göteborgsregionen 

Vårt förväntade utfall
3 nya/reviderade utbildningar och metoder framtagna.

Färgbox

Aktivitet 4 
Systematisera metoden Flexication, (antagning, planering, validering m.m.) och identifiera nya branscher där den kan bidra till befintliga medarbetare. 

Kontaktperson 
Vuxenutbildningschef på Arbetsmarknad och vuxenutbildning 

Deltar i arbetet
Utbildningsförvaltningen, Göteborgsregionen, YH-väst, Göteborgs universitet och Chalmers 

Vårt förväntade utfall
Definierad och kvalitetssäkrad process av Flexication. Identifierat 3 – 5 nya branschinriktningar. 

 

Tip a friend